Sökning: "läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 1419 uppsatser innehållade ordet läsning.

 1. 1. ”DET DÄR SOM HÄNDE” - En narrativ diskursanalys av 10 års dagboksinlägg skrivna av en överlevare av sexuellt våld.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Frithiofsson; [2017-05-05]
  Nyckelord :Sexuellt våld; narrativ; identitet; diskurs; berättelse;

  Sammanfattning : Att utforska vad dagboksinlägg, som spinner över 10 år, från en överlevare av sexuellt våld kan säga om rådande samhälleliga diskurser kring sexuellt våld och dess aktörer - samt hur dessa diskurser och hur de upplevs av informanten kan ha förändrats över tid. Materialet har analyserats främst genom Margaret Somers teorier kring narrativ identitet, Monika Edgrens teorier om diskursers begränsningar av kommunikativa praktiker, samt ett konceptualiserande av Ninni Carlssons kriterier för Avslöjandets tid. LÄS MER

 2. 2. "För mig är valet gjort. Jag tror på framåtskridandet." Idéhistorisk analys av Clémence Royers olika förord till den franska översättningen av Darwins Origin of Species

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Moa Karlsson; [2017-01-11]
  Nyckelord :materialistisk monism; franska; socialdarwinism; översättning; förord; evolutionsteori;

  Sammanfattning : Royer motiverade, som hon själv sade, sin vilja att översätta Darwin med att hon i hans verk såg stöd till sina egna hypoteser. Det skulle visa sig att hennes hypoteser både var såpass kontroversiella att Darwin skulle avsluta samarbetet med Royer, och såpass gångbara att de säkrade hennes ställning som fransk vetenskapskvinna och darwinexpert i artonhundratalets Frankrike. LÄS MER

 3. 3. "I want to help them love reading" : An exploration of teachers’ use of fiction in English teaching

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sofie Johansson; [2017]
  Nyckelord :English; fiction; teachers; secondary school; pedagogical aims; assessment;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the experience of English teachers in secondary school who use fiction in their lessons. A quantitative method was used to take part of a large number of English teachers’ experiences. Online-surveys consisting of both closed and open questions were constructed and 80 teachers participated. LÄS MER

 4. 4. Intensivträning i avkodning : En interventionsstudie i åk 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ingela Landin Larsson; [2017]
  Nyckelord :fonemisk medvetenhet; dyslexi; strukturerad läsning; Lukimat Spel Ett- Läsning; Läsinlärning i 7 steg;

  Sammanfattning : This study analyses the effects of a reading intervention using part of “Läsinlärning i 7 steg” and the computer game “Lukimat Spel Ett-Läsning” for phonemic and decoding training. Its focus was to investigate the effects on phonological awareness, letter-sound connection and decoding. LÄS MER

 5. 5. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning av ord och text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elisabeth Sandlund; [2017]
  Nyckelord :Simple view of reading; läsinlärning; avkodning; läsflyt; läsförståelse; motivation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate if an intensive reading intervention based on decoding word and text through repeated reading could improve the students’ reading fluency and thereby their reading comprehension. Reading fluency can be defined as reading with suitable speed, good decoding and word recognition, by using prosody and showing understanding of what has been read. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läsning.

Din email-adress: