Sökning: "läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 1461 uppsatser innehållade ordet läsning.

 1. 1. ”DET DÄR SOM HÄNDE” - En narrativ diskursanalys av 10 års dagboksinlägg skrivna av en överlevare av sexuellt våld.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Frithiofsson; [2017-05-05]
  Nyckelord :Sexuellt våld; narrativ; identitet; diskurs; berättelse;

  Sammanfattning : Att utforska vad dagboksinlägg, som spinner över 10 år, från en överlevare av sexuellt våld kan säga om rådande samhälleliga diskurser kring sexuellt våld och dess aktörer - samt hur dessa diskurser och hur de upplevs av informanten kan ha förändrats över tid. Materialet har analyserats främst genom Margaret Somers teorier kring narrativ identitet, Monika Edgrens teorier om diskursers begränsningar av kommunikativa praktiker, samt ett konceptualiserande av Ninni Carlssons kriterier för Avslöjandets tid. LÄS MER

 2. 2. "För mig är valet gjort. Jag tror på framåtskridandet." Idéhistorisk analys av Clémence Royers olika förord till den franska översättningen av Darwins Origin of Species

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Moa Karlsson; [2017-01-11]
  Nyckelord :materialistisk monism; franska; socialdarwinism; översättning; förord; evolutionsteori;

  Sammanfattning : Royer motiverade, som hon själv sade, sin vilja att översätta Darwin med att hon i hans verk såg stöd till sina egna hypoteser. Det skulle visa sig att hennes hypoteser både var såpass kontroversiella att Darwin skulle avsluta samarbetet med Royer, och såpass gångbara att de säkrade hennes ställning som fransk vetenskapskvinna och darwinexpert i artonhundratalets Frankrike. LÄS MER

 3. 3. Läsläxan - hur viktig är den? : En kvalitativ studie om lärares uppfattning av läsläxans betydelse för elevern as läsutveckling på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sandra Skulstad; [2017]
  Nyckelord :homework; learning to read; Swedish; younger ages; primary school; läxa; läsinlärning; svenskämnet; yngre åldrar; lågstadiet;

  Sammanfattning : In today's school and society homework is a controversial topic. Some teachers have completely abandoned work with homework, while others believe that homework is necessary. LÄS MER

 4. 4. Att motivera elever till läsning : En litteraturstudie om elevers motivation till läsning i klassrummet och vad läraren kan göra åt saken.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Wirsén; Pia Lövdal; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "I want to help them love reading" : An exploration of teachers’ use of fiction in English teaching

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sofie Johansson; [2017]
  Nyckelord :English; fiction; teachers; secondary school; pedagogical aims; assessment;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the experience of English teachers in secondary school who use fiction in their lessons. A quantitative method was used to take part of a large number of English teachers’ experiences. Online-surveys consisting of both closed and open questions were constructed and 80 teachers participated. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet läsning.

Din email-adress: