Sökning: "mesophilic digestion"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden mesophilic digestion.

 1. 1. Semi-kontinuerlig samrötning av ensilerat våtmarksgräs och matavfall : En studie av metan utbyte

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Sebastian Leijen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens ökande energibehov och önskan om att minimera konsekvenserna av klimatförändringen har gjort att flera miljömål tagits fram både på nationella och internationella nivåer. Mycket resurser läggs ner på att utveckla nuvarande förnyelsebara energikällor och hitta nya alternativ till de fossila bränslena. LÄS MER

 2. 2. Start–up of a Thermophilic Digestion of Sewage Sludge from Mesophilic Conditions.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :George Asimakopoulos; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this Master thesis is to study two different ways of start-up in anaerobic digesters under thermophilic conditions. As awareness for energy supply is growing, municipal waste water treatment uses a common treatment to stabilize sewage sludge which is called, anaerobic digestion (AD). LÄS MER

 3. 3. Avsättningsalternativ för avloppsslam utifrån effektiviserad slambehandlingsmetod i Avesta kommun : med fokus på hygienisering och miljömässig nytta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Sofia Backlund; [2015]
  Nyckelord :Sewage sludge; Sewage treatment plant; Sludge treatment; Mesophilic digestion; Thermophilic digestion; Sanitisation; Disposal; Nutrient circulation; Avloppsslam; Avloppsreningsverk; Slambehandling; Mesofil rötning; Termofil rötning; Hygienisering; Avsättning; Näringskretslopp;

  Sammanfattning : Avloppsslam innehåller näringsämnen, som bör återföras till naturen för att skapa ett så kallat näringskretslopp. Genom att optimera hygieniseringen av avloppsslam med effektivare behandlingsmetod kan avloppsslam bli mer lämpligt att avsättas ur ett bättre ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Startup and stabilization of anaerobic membrane bioreactors at ambient temperature

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Carlos Benito Peña; [2015]
  Nyckelord :environmental engineering; water engineering; Anaerobic; AnMBR; Membrane; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There has been an increasing interest in wastewater treatment in last decades to reduce human footprint. Primarily, anaerobic technology focused on treatment and stabilization of sludge, but now the tendency is to give it a major role in low cost treatment of high/low strength wastewaters, since anaerobic digestion offers energy generation through gas production. LÄS MER

 5. 5. Latrin som substrat vid rötning : utvärdering av biogaspotential och reduktion av läkemedelsrester

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Ingela Filipsson; [2015]
  Nyckelord :source separation; nutrient recycling; anaerobic digestion; pharmaceutical residues; heavy metals; källsorterade avlopp; näringsåterföring; rötning; läkemedelsrester; tungmetaller;

  Sammanfattning : Avloppsvatten innehåller näring, bland annat kväve och fosfor som kan orsaka övergödningom det kommer ut i sjöar och vattendrag. Samtidigt behöver stora mängder näringsämnen tillföras i jordbruket för att producera mat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet mesophilic digestion.

Din email-adress: