Sökning: "produktionslönsamhet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet produktionslönsamhet.

  1. 1. Hur påverkas lönsamheten i textilfiltertillverkning då olika grad av automatisering tillämpas?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Filip Rosendahl; [2017]
    Nyckelord :manufacturing measurement; automation; manufacturing profitability; capital cost; work in process; mätning av tillverkning; automatisering; produktionslönsamhet; kapitalkostnad; produkter i arbete;

    Sammanfattning : The search for profitability in these days’ enterprises is naturally a search for cost savings. Formanufacturing enterprises is often the biggest cost founded in labour. In the search for savingsome of these costs, automated manufacturing is a common and successful solution. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet produktionslönsamhet.

Din email-adress: