Sökning: "recreation center"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden recreation center.

 1. 1. Eleverna kan vägleda om de får chansen : Elevers syn på relationsskapande och fritidslärares ledarskap i fritidshemmet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Viktoria Hornbrink; [2017]
  Nyckelord :Ledarskap; Fritidshem; Fritidslärare; Barns perspektiv; Elevers perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Relationsskapande;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om fritidslärares ledarskap och syftet är att ur elevernas perspektiv beskriva hur fritidslärare bör vara i fritidshemmet för att eleverna ska trivas och må bra. Eleverna beskriver viktiga egenskaper fritidslärare bör ha samt vikten av relationsskapande mellan fritidslärare och elever. LÄS MER

 2. 2. Fritidspedagogers syn på sin yrkesroll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Madelene Linus Isinger Lindfors; [2017]
  Nyckelord :Fritidspedagoger Yrkesroll Förändring;

  Sammanfattning : Fritidspedagogens yrkesroll har genomgått stor förändring över sin tid och främst i samband med integreringen med skolan. Studiens syfte var att belysa fritidspedagogers upplevelser kring förändringar i yrkesrollen med en avgränsning på de senaste 30 åren. LÄS MER

 3. 3. Fria lekens betydelse på fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie med fem pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Kristin Engström; Malin Lindström; [2017]
  Nyckelord :fri lek; lek; fritidshemmet; sociala förmågor;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka verksamma pedagogers syn på fri leken i fritidshemmet. Styrdokument, litteratur och tidigare forskning menar att den fria leken är viktig och tar upp att barn tränar på sin sociala utveckling, sitt språk, problemlösning och samarbete. LÄS MER

 4. 4. Styrd utomhuslek : Ett sätt att integrera flickor och pojkar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Mikael Åkesson; Edo Sabanovic; [2017]
  Nyckelord :Play; controlled activities; genus; attitudes; youth recreation center; Lek; styrda aktiviteter; genus; attityder; fritidshem;

  Sammanfattning : För att få pojkar och flickor att leka med varandra under utomhusvistelsen har styrda aktiviteter legat till grund för detta utvecklingsarbete på fritidshemmet. Detta efter ett samtal med arbetslaget på fritidshemmet där de ville utveckla utomhusvistelsen. LÄS MER

 5. 5. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet recreation center.

Din email-adress: