Sökning: "språkstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade ordet språkstörning.

 1. 1. Felsvarsanalys vid bedömning av flerspråkiga barns ordförråd : En kvantitativ och kvalitativ studie kring ordförrådsutvecklingen hos svensk-turkiska 4- och 7-åringar via ordförrådstestet Cross-linguistic Lexical Task (CLT)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Camilla Sender; Malin Svensson; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; Cross-linguistic Lexical Task CLT ; flerspråkighet; felsvarsanalys; lexikal organisation; ordförråd; ordkunskap; språkutveckling; svenska; turkiska.;

  Sammanfattning : The knowledge about typical vocabulary development in bilingual children is limited, which is why bilingual children incorrectly might be diagnosed with language impairment. The aim of this study is to investigate the Swedish vocabulary of 4- and 7-year-old bilingual Swedish-Turkish children via the vocabulary test Cross-linguistic Lexical Task (CLT). LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av föräldrautförd logopedhandledd intervention för barn med fonologisk språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Hulebo; Marlene Lindgren; [2017-06-15]
  Nyckelord :intervention; föräldrar; fonologisk språkstörning; barn; intervention; parents; speech sound disorder; children;

  Sammanfattning : This single-subject study investigated parent implemented individually adjusted intervention of the target phonemes /f/ and /s/ in five children aged 4:0-4:6 diagnosed with Speech Sound Disorder (SSD). The intervention was performed by the parents in the child’s home and consulting was received by Speech and Language Pathologist every third week. LÄS MER

 3. 3. När språket inte riktigt vill räcka till : lärares uppfattningar av spåkstörning och tidig läs- och skrivinlärning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Ing-Marie Martinsson; [2017]
  Nyckelord :språkstörning; tidig läs- och skrivinlärning och fenomenografi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Språk är viktigt i många sammanhang men främst i skolmiljön. Läs- och skrivinlärning är en av flera viktiga delar i språkundervisningen som barn möter i förskoleklass och lågstadiet. LÄS MER

 4. 4. Svenska logopeders och logopedstudenters uppfattningar om kriterier för språkstörning: en jämförelse med CATALISE-projektet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Andrea Ahlfont; Liza Eiman Nilsson; [2017]
  Nyckelord :språkstörning; konsensus; kriterier; CATALISE; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studien undersökte till vilken grad svenska logopeder och logopedstudenter håller med om kriterier för språkstörning framtagna av en engelskspråkig expertpanel (CATALISE). Vidare efterforskades samstämmigheten inom gruppen samt om deltagarnas bakgrund påverkade resultaten. LÄS MER

 5. 5. TAKK : EN KVALITATIV STUDIE OM HUR PEDAGOGER ARBETAR MED TECKEN.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isabela Cunha Gatica; Jennifer Fagerstig Halemba; [2017]
  Nyckelord :Förskola; TAKK; Tecken som stöd; Tecken som AKK; tecken som alternativ och kompletterande kommunikation;

  Sammanfattning : Inledning:Kommunikation kan ske på flera olika sätt. Barn utvecklar en förståelse i sin omgivning och genom att språket utvecklas i interaktion med andra barn och vuxna. Förskolans verksamheter strävar efter att anpassa verksamheten där alla barns behov samt förutsättningar blir tillgodosedda. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet språkstörning.

Din email-adress: