Sökning: "språkstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade ordet språkstörning.

 1. 1. Pingu och PSC: språkljudsproduktion hos barn med språkljudsstörning vid fyra olika taluppgifter : Analys av träffsäkerhet och avvikelsetyper samt utvärdering av en ny eliciteringsmetod och ett nytt träffsäkerhetsmått

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Carina Ode; Mirjam Öster Cattu Alves; [2018]
  Nyckelord :språkljudsstörning; eliciteringsstrategier; PCC-R Percentage of Consonants Correct-Revised ; PSC Percentage of Syllables Correct ; avvikelsetyper; fonologisk språkstörning; verbal dyspraxi.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The purpose of the current study was to compare speech samples elicited with four different methods regarding speech sound production errors. Nine Swedish-speaking children with SSD (Speech Sound Disorder) participated. A new method of speech elicitation was introduced, a narrative task using a silent short film as a prompt. LÄS MER

 2. 2. Möjliga framgångsfaktorer för elever i språklig sårbarhet : En intervjustudie med lärare som fått fortbildning och handledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna-Karin Bäcklund; [2018]
  Nyckelord :språkstörning; inkludering; tillgänglighet; kommunikation; scaffolding; cirkelmodellen; fortbildning; handledning;

  Sammanfattning : The present study focuses on students with linguistic vulnerability. It may be students who have diagnosed language impairment, but also students with similar expressions/needs. It is an interview study of teachers who have received further education and tutorials on the subject. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbetssätt hos förskolpedagoger- En jämförelse mellan språkavdelning och ordinarie förskola

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Thomas Ivarsson; Mia Wengberg; [2018]
  Nyckelord :AKK; Likvärdighet; Språkavdelning; Språklig medvetenhet; Språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ivarsson, Thomas & Wengberg Mia (2018). Språkutvecklande arbetssätt hos förskolpedagoger – en jämförelse mellan språkavdelning och ordinarie förskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Felsvarsanalys vid bedömning av flerspråkiga barns ordförråd : En kvantitativ och kvalitativ studie kring ordförrådsutvecklingen hos svensk-turkiska 4- och 7-åringar via ordförrådstestet Cross-linguistic Lexical Task (CLT)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Camilla Sender; Malin Svensson; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; Cross-linguistic Lexical Task CLT ; flerspråkighet; felsvarsanalys; lexikal organisation; ordförråd; ordkunskap; språkutveckling; svenska; turkiska.;

  Sammanfattning : The knowledge about typical vocabulary development in bilingual children is limited, which is why bilingual children incorrectly might be diagnosed with language impairment. The aim of this study is to investigate the Swedish vocabulary of 4- and 7-year-old bilingual Swedish-Turkish children via the vocabulary test Cross-linguistic Lexical Task (CLT). LÄS MER

 5. 5. Säger en bild mer än tusen ord? : En studie om lärares och elevers upplevelser av visuellt stöd i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Engde; [2018]
  Nyckelord :språkstörning; verbal information; tillgänglighet; arbetsminne; bild- och symbolstöd; TAKK;

  Sammanfattning : Is a picture worth a thousand words? A study about teachers’ and students’ experiences of visual support in the classroom.     The aim of this study is to examine teachers’ and students’ experiences of visual support in the classroom. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet språkstörning.

Din email-adress: