Sökning: "språkstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet språkstörning.

 1. 1. Undervisningsmetoder och åtgärder för elever med språkstörning eller försenad språkutveckling : Lärares uppfattningar om undervisningsmetoder i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :late language development; language impairment; scaffolding; practice; teaching methods; elementary school; försenad språkutveckling; språkstörning; scaffolding; undervisning; undervisningsmetoder; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera några lärares uppfattningar när det gäller undervisningsmetoder och åtgärder för elever med språkstörning eller försenad språkutveckling i grundskolans tidigare år, samt när och hur elevernas språkliga svårigheter visar sig i undervisningssituationen. Metoden för insamlingen av empiriskt material är kvalitativa intervjuer med fyra lärare i grundskolans tidigare år. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativa initiativ hos barn med språkstörning och barn med typisk språkutveckling i styrd och fri aktivitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Ekmark; [2018]
  Nyckelord :Kommunikativa initiativ; samspel; språkstörning; videoobservation; turtagning;

  Sammanfattning : Ekmark, Therese (2018). Kommunikativa initiativ hos barn med språkstörning och barn med typisk språkutveckling i styrd och fri aktivitet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. ”Jag vill arbeta med mina vänner i klassrummet” : En kvalitativ studie om inkludering av elever med en språkstörning in i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christa Ndayishimiye; Josefine Carlmark; [2018]
  Nyckelord :inclusion; language disturbance; anpassning; funktionsnedsättning; inkludering; likvärdig utbildning; lärare; samundervisning; specialundervisning; språkstörning; speciallärare;

  Sammanfattning : I detta arbete bestämde vi oss för att tänka utifrån elevperspektivet när vi studerade i vilken mån elever med språkstörning inkluderas i sina klasser. Vi utgick från hur eleverna själva känner gällande inkludering; om de upplever att de inkluderas eller inte. LÄS MER

 4. 4. Pingu och PSC: språkljudsproduktion hos barn med språkljudsstörning vid fyra olika taluppgifter : Analys av träffsäkerhet och avvikelsetyper samt utvärdering av en ny eliciteringsmetod och ett nytt träffsäkerhetsmått

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Carina Ode; Mirjam Öster Cattu Alves; [2018]
  Nyckelord :språkljudsstörning; eliciteringsstrategier; PCC-R Percentage of Consonants Correct-Revised ; PSC Percentage of Syllables Correct ; avvikelsetyper; fonologisk språkstörning; verbal dyspraxi.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The purpose of the current study was to compare speech samples elicited with four different methods regarding speech sound production errors. Nine Swedish-speaking children with SSD (Speech Sound Disorder) participated. A new method of speech elicitation was introduced, a narrative task using a silent short film as a prompt. LÄS MER

 5. 5. Med språkstörning på Gymnasiet : Elevers uppfattningar av sin skolsituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sofia Ramström; [2018]
  Nyckelord :Språkstörning; Gymnasiet; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet språkstörning.

Din email-adress: