Sökning: "vad är samhällssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden vad är samhällssyn.

 1. 1. De köpte sin kärlek för pengar - En undersökning av rättsordningens förhållande till sugardating

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Åberg; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; private law; sugardating; emotional labour; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sugardating innebär att någon - oftast en äldre man – på olika sätt betalar en annan – oftast en yngre kvinna – för umgänge och intimitet. Köp av sexuella tjänster är kriminaliserade i svensk rätt, men rättsordningen har än så länge inte tagit ställning till hur köpandet av känslomässig intimitet ska hanteras rättsligt. LÄS MER

 2. 2. Klassisk musik i grundskolans läromedel sedan 1946 och fram till idag : En läromedelsanalys ur ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Miriam Bergvall; [2017]
  Nyckelord :Läromedel; klassisk musik; grundskola; kulturarv; läromedelsanalys; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Barn i grundskolan känner igen klassisk musik i undervisningen från vardagliga sammanhang, exempelvis filmmusik, men är ofta omedvetna om sin kunskap. För att dessa barn och barn utan förkunskaper om klassisk musik ska få en förståelse, granskades olika läromedel som skulle kunna vara ett stöd. LÄS MER

 3. 3. Det straffar sig - Fast mindre om mamma dödar dig. - En kritisk analys av barnadråpsbrottet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Wilderoth; [2017]
  Nyckelord :rättshistoria; rättssociologi; straffrätt; barnadråp; barnamord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en moder uppsåtligen dödar sitt barn vid födseln eller under vissa förutsättningar efteråt, döms hon för brottet barnadråp. Det innebär att hennes gärning får ett lägre straff än vad som annars blivit fallet vid uppsåtligt dödande. LÄS MER

 4. 4. Utställningspedagogik möter neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : Nordiska museet under luppen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Solveig Nerman; [2016]
  Nyckelord :Neuropsychiatric disabilities; Accessibility; Museums; Pedagogy of exhibitions; Pedagogy of museums; Conservation; The reception of Museums; Exhibitions; Audioguide; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Tillgänglighet; Museum; Utställningspedagogik; Museipedagogik; Kulturvård; Museibemötande; Utställningar; Audioguide;

  Sammanfattning : A goal in conservation is that cultural heritage should be for everyone and therefore should be experienced by everyone. With ramps, lifts, Braille exhibitions, sign language interpreted tours, tours for the visually impaired, etc., adaptions are made for people with physical disabilities. LÄS MER

 5. 5. Den goda kunskapen

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fredrik Eriksson; [2014]
  Nyckelord :kunskap; ontologi; epistemologi; hermeneutik; Aristotles; episteme; techne; fronesis; Svenska; ämnesplan; textanalys; läroplan; bildning.;

  Sammanfattning : Detta arbete cirkulerar det vida begreppet kunskap. Genom att fokusera begreppet till en bestämd ontologisk och epistemologisk sfär, och med hjälp av Aristoteles kunskapsanalys konkretisera det, tillämpas ett analytiskt greppbart kunskapsbegrepp på gymnasieskolans svenskämnesplan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad är samhällssyn.

Din email-adress: