Sökning: "water Pollution conclusion"

Visar resultat 6 - 10 av 31 uppsatser innehållade orden water Pollution conclusion.

 1. 6. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

 2. 7. Orenat avloppsutsläpp på Svalbard : En studie om ansvarstagande över marina miljöer i Arktis

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Jennie Olsson Qvist; [2016]
  Nyckelord :Arctic; sewage; pollution; marine environments; Arktis; Svalbard; Spitsbergen; Longyearbyen; Adventfjorden; avlopp; utsläpp; förorening; marina miljöer; Arktis; Svalbard; Spitsbergen; Longyearbyen; Adventfjorden; avløp; utslipp; forurensning; marine miljøer;

  Sammanfattning : Svalbard är en arktisk ögrupp i Norra ishavet som förvaltas av Norge och huvudorten är Longyearbyen. I Longyearbyen och som på alla andra platser pågår förorenande aktiviteter, denna rapport är avgränsad till utsläpp via avloppsvatten till marina miljöer. LÄS MER

 3. 8. A pilot study on the coupling potential for a hydrokinetic turbine within the Amazon basin : - Optimization from an energy perspective

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Nordqvist; [2016]
  Nyckelord :Hydrokinetic turbine; CFD-analysis; Coupling;

  Sammanfattning : Many people around the world still lack access to a reliable electricity grid. Supplying electricity to remote off grid areas like villages around Leticia, Colombia is often interrelated with high costs and geographical limitations. Today most of the electricity demand is met through the usage of diesel generators. LÄS MER

 4. 9. Producing Electricity in Power Plant

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Ahmed Khabrana; Jaber Ageeli; [2015]
  Nyckelord :Producing Electricity in power plant Steam Generator ; Producing Electricity in power plant Steam Turbine ; Producing Electricity in power plant Electric Generator ; Producing Electricity in power plant Pre-heating System ; Producing Electricity in power plant Intake Area;

  Sammanfattning : Abstract This Bachelor thesis has been written at the Blekinge Institute of Technology. The thesis describes electricity production in Shoaiba Steam Power plant in Saudi Arabia. Shoaiba Power Plant is located 100 km South of Jeddah city in Saudi Arabia. Total power production ability reaches 4400 MW. LÄS MER

 5. 10. Yt- och grundvattenpåverkan från enskilda avloppsanläggningar - En studie av Gisekvarn, Trosa kommun.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Linda Rutanen; [2015]
  Nyckelord :Gisesjön; Gisekvarn; Grundvattenpåverkan från enskilda avloppsanläggningar; Ytvattenpåverkan;

  Sammanfattning : Gisesjön ligger i Trosa kommun, ca 9 km sydväst om Vagnhärad. Det är en oligotrof klarvattensjö som rinner ut i Östersjön och har ett siktdjup på 5-6 meter, vilket är mycket ovanligt för regionen. Längs Gisesjöns nordöstra strand i Gisekvarn har sedan 1950-talet ett fritidshusområde byggts upp i tre etapper. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet water Pollution conclusion.

Din email-adress: