Sökning: "Änglagård- tredje gången gillt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Änglagård- tredje gången gillt.

  1. 1. Colin Nutleys filmskapande utifrån svenska filmkritiker : en receptionsstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Jonna Sjölund; [2020]
    Nyckelord :Colin Nutley; auteurteori; receptionsteori; recensioner; filmkritik; svensk film; Änglagård; Under solen. Änglagård- andra sommaren; Änglagård- tredje gången gillt; Bröllop; begravning och dop.;

    Sammanfattning : Detta är en receptionsstudie om mottagandet av ett urval av Colin Nutleys filmer och serier, om hur dessa filmer togs emot av svenska kritiker. Genom en närläsning av recensioner vill denna studie forska kring hur det offentliga samtalet ser ut, samt att ta reda på om man kan koppla kritiken till auteurteorin. LÄS MER