Sökning: "receptionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet receptionsteori.

 1. 1. Ett brev och många frågor. En kvalitativ studie med receptionsteoretisk analys av kvinnors upplevelser vid mottagandet av HPV-positivt skriftligt resultat från screeningen för livmoderhalscancer.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cornelia Liebau; [2019]
  Nyckelord :experiences; human papilloma virus HPV ; letter; pap smear; reception theory; sexuality; sexually transmitted infection STI ;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte kvinnors upplevelser när de fick ett HPV-positivt screeningresultat brevledes. Den svenska screeningen för förebyggande av livmoderhalscancer meddelar resultatet i ett kort, standardiserat brev. LÄS MER

 2. 2. Läsnätter med flygande drakar och pannlampor : En studie om hur boksamtal, lärare och skolbibliotekarier kan stimulera, vägleda och fördjupa elevers litteraturintresse och härigenom förbättra elevers läsförståelse och kommunikationsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Henrik Löthman; Onyxén Susanne; [2019]
  Nyckelord :Boksamtal; sociokulturellt perspektiv; receptionsteori; estetisk läsning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Man lär sig tänka på andra sätt när man läser..." : en fallstudie av en svensklärares undervisning med skönlitteratur för bildning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Jens Sahlin; [2019]
  Nyckelord :svenska språket; gymnasieskolan; undervisning; skönlitteratur; bildning; kursplan; Skolverket; receptionsteori; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I föreliggande arbete genomförs en fallstudie av en lärares undervisning med skönlitteratur. Syftet är att studera hur undervisning med skönlitteratur kan planeras och utföras på ett sådant sätt att den ligger i linje med Skolverkets skrivningar i ämnets syfte för svenska på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Talar ni till mig eller om mig? : En kvalitativ studie om tolkningen av Nya Moderaternas valkampanj

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Regina Amado; Martina Westman; [2018]
  Nyckelord :Förort; valkampanj; Nya Moderaterna; Rinkeby; Danderyd; territoriell stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur personer från olika bostadsområden i Stockholm uppfattar och tolkar retoriken i Nya Moderaternas valkampanj. Finns det någon distinkt skillnad i mottagandet beroende på bostadsområde? Hur uppfattas retoriken? Uppfattas kampanjbilderna som segregerande eller integrerande? Dessa är de frågor som vi kommer att behandla i denna studie. LÄS MER

 5. 5. Barnboken som port för barns tidiga läs- och skrivutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ellen Olsson; Emelie Fält Bjärlestam; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Läslyftet; Barnlitteratur; Läsutveckling; Skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan kan arbeta medLäslyftets kompetensutveckling och vad det kan betyda för användandet av barnlitteratur som medel för barns tidiga läs- och skrivutveckling. Genom att finna olika metoder som kan användas för att upptäcka, undersöka och använda barnlitteratur i förskolan kunde vi använda oss av gruppintervjuer för att se efter om pedagoger som arbetat med Läslyftet använder sig av dessa metoder, och om de upplevt någon förändring av kompetensutvecklingen. LÄS MER