Sökning: "återanvändningsterminal"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet återanvändningsterminal.

  1. 1. ÅTERANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

    Författare :Elin Tengelin; Martina Vetterlund-Handberg; [2018]
    Nyckelord :Reuse of excavated soil and rock; recycling facility; solid waste management; Utgrävd mark; återanvändning av schaktmassor; återanvändningsterminal;

    Sammanfattning : Syfte: Återanvändningen av schaktmassor inom anläggningsbranschen är i dagsläget begränsad. Bland annat på grund av otydliga regelverk samt låga kostnader och hög tillgänglighet av jungfruliga material. LÄS MER