Sökning: "Adam Knutsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Adam Knutsson.

 1. 1. Obligatorisk byrårotation : Påverkan på revisionskvaliteten och revisionens legitimitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Carl Amnell; Adam Knutsson; [2019]
  Nyckelord :audit quality; mandatory audit firm rotation; auditor rotation; listed companies; financial undertakings; revisionskvalitet; obligatorisk byrårotation; byrårotation; börsnoterade företag; finansiella företag;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 infördes lagen om tidsbestämd obligatorisk byrårotation för företag av allmänt intresse in i svensk lagstiftning. Definitionen "företag av allmänt intresse" innefattar börsnoterade företag och vissa finansiella företag. Regeln om obligatorisk byrårotation ingick i EU:s så kallade revisionspaket. LÄS MER

 2. 2. Hand Detection and Pose Estimation using Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Adam Knutsson; [2015]
  Nyckelord :machine learning; artificial neural networks; convolutional neural networks; computer vision;

  Sammanfattning : This thesis examines how convolutional neural networks can applied to the problem of hand detection and hand pose estimation. Two families of convolutional neural networks are trained, aimed at performing the task of classification or regression. The networks are trained on specialized data generated from publicly available datasets. LÄS MER

 3. 3. Skolsvårigheternas diskursiva praktiker : En intersektionell diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Adam Esbjörnsson; Hanna Knutsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Modelling magnetic confinement of plasma in toroidal fusion devices

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Adam Knutsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER