Sökning: "Akiko Ahlstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Akiko Ahlstrand.

  1. 1. Den heliga marken - En jämförande studie av medierapporteringen om protesterna i Kallak och Standing Rock

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Amorina Ahlsell; Akiko Ahlstrand; [2020-02-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This study examines how two protests were portrayed in the Swedish news media; the protest of indigenous people against a mine in Kallak, in the region of Norrland in Sweden, compared with the protest of indigenous people against a pipeline in Standing Rock, North Dakota in the U.S. LÄS MER