Sökning: "Alice Atlagic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Atlagic.

  1. 1. Saklig grund för uppsägning av personliga skäl : Uppsägning på grund av misskötsamhet

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

    Författare :Alice Atlagic; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER