Sökning: "Amanda Torbjörnsdottir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Torbjörnsdottir.

  1. 1. Språkstörning i mötet med skolans värld : en systematisk litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Amanda Torbjörnsdottir; Anna-Maria Pettersson; [2021]
    Nyckelord :grundskola; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt; stöttning;

    Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractTorbjörnsdottir, Amanda & Pettersson, Anna-Maria (2021). Språkstörning i mötet med skolans värld - en systematisk litteraturstudie. LÄS MER