Sökning: "Andres Freitas Martinez"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andres Freitas Martinez.

 1. 1. Managing Validation in a Safety Critical System Regarding Automation of Air Traffic Control

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Andres De Freitas Martinez; Nurdin Mohamed; [2018]
  Nyckelord :Air Traffic Control ATC ; Air Traffic Controller ATCo ; Unmanned Aerial Vehicles;

  Sammanfattning : The aviation industry is under increasing pressure to reduce cost and manage the increased number of passengers. One area under pressure is the Air Traffic Control. LÄS MER

 2. 2. Magnetsvävartåg, något för framtiden? : En jämförelse mellan magnetsvävartåg och höghastighetståg på järnväg

  Kandidat-uppsats, KTH/Fordonsdynamik; KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Felipe Quezada; Andrés De Freitas Martínez; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Populationen i de stora städerna växer mer och mer. Det skattas att drygt 60 % avvärldens befolkning ska flytta till stora städer om två årtionden och av denna anledningbehövs det nya lösningar och alternativ till dagens transportsystem. LÄS MER