Sökning: "sportstuga"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet sportstuga.

 1. 1. Ystad Sandskog : En socialhistorisk analys av den privata rekreationsarkitekturens utveckling, mellan 1850 och 1940

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Lisa Lantz; [2007]
  Nyckelord :Ystad; Sandskog; bordsplats; paviljong; bourgeoisie; sommarnöje; grosshandlarvilla; fritid; sportstuga; fallstudiemetodologi; socialhistoria; Dragoner; nouveau riches; camping; Art History; Konstvetenskap; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis is a case study that analyses the seaside resort Ystad Sandskog and its private architecture between 1850 and 1940. The multitude is evident in the area's architecture. The architectural development is analysed with the use of a social historical perspective, including class and hegemony. LÄS MER

 2. 2. Skapandet av en modernistisk trädgård

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Efva Modéer Grahm; Anders Lindblad; [2006]
  Nyckelord :modernism; funktionalism; design; odling; trädgårdshistoria; Öland; fritidshus; sportstuga; gestaltning; Stora Rör;

  Sammanfattning : Examensarbetet "Skapandet av en modernistisk trädgård" är resultatet av ett samarbete mellan en TRING odlare och en TRING designer som bestämde sig för att arbeta gränsöverskridande och dra nytta av varandras specialområden för att skapa en vacker och hållbar trädgård i modernistisk anda till ett fritidshus i Stora Rör på Öland.... LÄS MER