Sökning: "bourgeoisie"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet bourgeoisie.

 1. 1. Uppdukat för särskiljning I det borgerliga hemmet runt sekelskiftet 1900

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Annika Möller; [2022-02-16]
  Nyckelord :Särskiljning; Borgerlighet; Sekelskiftet 1900; Genus; Dukning; bourgeoisie; Distinction of sex and class; the 1900 century;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vad kan ett uppdukat bord i en museimonter säga oss om särskiljning av kön och klass i det borgerliga hemmet vid sekelskiftet 1900? Det kommer denna uppsats att undersöka genom att belysa den borgerliga hemideologin och kontextualisera rådgivningsböcker för husmödrar. Att göra skillnad på man och kvinna har allt sedan antikens dagar motiverats på olika sätt, med det gemensamt att kvinnan varit underordnad mannen. LÄS MER

 2. 2. Användningen av Sveriges offentliga parker under 1800-talet : ett politiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Johansson; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitekturens historia; offentliga parker; politiska landskap;

  Sammanfattning : Offentliga parker började anläggas i svenska städer under 1800-talet, för första gången i historien fick idén om att alla har rätt till vackra gröna miljöer i staden spridning. Det var den borgerliga medelklassen som tog initiativ till parkerna och därmed formades de i hög grad efter deras ideal och preferenser. LÄS MER

 3. 3. The Political Economy of Deforestation of the Northwestern Colombian Amazon

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG); Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Paula Andrea Sanchez Garcia; [2021]
  Nyckelord :Amazon; Colombia; power dynamics; political economy; hegemony;

  Sammanfattning : The Amazon has experienced rapid forest loss in the past decades due to the growing colonization, infrastructure development and commercial agriculture expansion. Understanding the underlying social, political and economic drivers of deforestation is key to curb deforestation of the Amazon basin. LÄS MER

 4. 4. Hur bör själen kultiveras? : en studie i stånds- och tvåkammarriksdagens ställning till latinfrågan i läroverket 1844-1867

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Victor Estegren; [2020]
  Nyckelord :educational system; Sweden; Latin; Pierre Bourdieu; Margaret Archer; läroverk; Sverige; History and Archaeology;

  Sammanfattning : How Should the Soul be Cultivated? a Study in the Swedish Riksdag of the Estates and Bicameral Riksdag's stance toward the Question of Latin Studies in Swedish Higher Education 1844-1867 The purpose of this study has been to investigate the Swedish Riksdag’s stance towards the learning of Latin in the elite education system during the nineteenth century. More specifically, the purpose has been to study why this was a controversial topic during the politics of education of this time. LÄS MER

 5. 5. The Happy Prince : A Paradoxical Aesthetic Tale and a Dual Critique of Victorian Times

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Quentin Caizergues; [2020]
  Nyckelord :Oscar Wilde; The Happy Prince; fairy tale; aestheticism; moral standards; social satire; Victorian society; Christian values;

  Sammanfattning : This essay highlights The Happy Prince’s advantageous use of conventions of the fairy tale genre to stress critical issues of the Victorian period: the challenge of the established Christian socio-moral order, the rising of the bourgeois industrial society, and the advent of aestheticism as a response. Using the close reading technique supported by the Victorian socio-historical background, the analysis establishes that the criticism proceeds by double associations. LÄS MER