Sökning: "Särskiljning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Särskiljning.

 1. 1. Uppdukat för särskiljning I det borgerliga hemmet runt sekelskiftet 1900

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Annika Möller; [2022-02-16]
  Nyckelord :Särskiljning; Borgerlighet; Sekelskiftet 1900; Genus; Dukning; bourgeoisie; Distinction of sex and class; the 1900 century;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vad kan ett uppdukat bord i en museimonter säga oss om särskiljning av kön och klass i det borgerliga hemmet vid sekelskiftet 1900? Det kommer denna uppsats att undersöka genom att belysa den borgerliga hemideologin och kontextualisera rådgivningsböcker för husmödrar. Att göra skillnad på man och kvinna har allt sedan antikens dagar motiverats på olika sätt, med det gemensamt att kvinnan varit underordnad mannen. LÄS MER

 2. 2. När ett uppsåt blir två – anstiftan av mord vid error in persona

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Bergengren; [2022]
  Nyckelord :straffrätt en. criminal law ; aberratio ictus; error in persona; ekvivalensmodellen; specialitetsmodellen; den individualiserade modellen; anstiftan av mord; uppsåt; legalitetsprincipen; skuldprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis intended to examine a scenario regarding instigation of murder in which the instigated mistook an accomplice of the instigator for the intended victim. The purpose of the thesis was to assess the criminal liability of the instigator in that scenario. LÄS MER

 3. 3. Könsstereotyper och högläsning i förskolan : Förskollärares förhållningssätt till könsstereotyper vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :David Grönblad; Kevin Hult; [2022]
  Nyckelord :förskollärares förhållningssätt; högläsning; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka om och hur förskollärare arbetar med könsstereotyper genom högläsning; en undersökning som skett genom kvalitativa, strukturerade intervjuer med förskollärare utifrån deras förhållningssätt till högläsningsmaterial och könsstereotyper i förskolan. Vidare har vi utforskat möjligheten att eventuellt synliggöra skillnader mellan förskollärares arbetssätt i relation till vilket klassområde förskolan de arbetar på är belägen. LÄS MER

 4. 4. Abetstagares upplevelser av Work-Life Balance och påtvingat distansarbete till följd av en pandemi. : En kvalitativ studie inom offentlig verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Diana Kalfas; Pål Lassen; [2021]
  Nyckelord :Work-Life Balance; Telework; Covid-19; Distansarbete; Work-Life Balance; Livspussel; Gränsdragningsproblematik; Strategier; Covid-19;

  Sammanfattning : På grund av Coronapandemins utbredning har Folkhälsomyndigheten givit ut rekommendationer att organisationer ska tillämpa distansarbete i den mån den är möjligt för sina anställda (Folkhälsomyndigheten 2020). Vår kvalitativa studie har till syfte att ge läsaren en större förståelse gällande arbetstagares upplevelser kring Work-Life Balance och påtvingat distansarbete till följd av en pandemi. LÄS MER

 5. 5. Den digitala kraften av hållbar marknadsföring : En kvalitativ studie om hur företag inom skönhetsbranschen använder digitala kanaler för att positionera sig inom hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Lisa Söderberg; Olsson Vilma; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhet; Varumärkespositionering; Digitala kanaler;

  Sammanfattning : Miljöproblematiken har länge varit ett omdiskuterat ämne. Hållbarhet är ett ämne somgrundar sig i de problemen som finns i världen vilket innebär att högre krav ställs påföretagen baserat på kunders krav och efterfrågan. LÄS MER