Sökning: "Angelica Lindbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelica Lindbom.

  1. 1. Brandteknisk riskvärdering av Veddesta Köpcentrum

    L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

    Författare :Angelica Anbring; Johan Lindbom; Christina Nilsson; Robin Zetterlund; [2007]
    Nyckelord :Personsäkerhet; utrymning; dimensionerande brand; kritiska förhållanden; Simulex; CFAST; åtgärder; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This report contains an evaluation of the personal safety in case of fire at the shopping centre Veddesta Köpcentrum. Three different fire scenarios and design fires are chosen to represent the worst case scenarios likely to occur in the building. LÄS MER