Sökning: "Anita Labraaten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anita Labraaten.

  1. 1. Att vara pappa ifrån allra första början : en intervjustudie om förstagångspappors erfarenhet av delaktighet och stöd

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

    Författare :Anita Labraaten; [2012]
    Nyckelord :Förstagångspappor; delaktighet; stöd;

    Sammanfattning : Under de senaste två till tre årtionden har vårdpersonalen som möter barnfamiljer börjat uppmärksamma att pappan har en egen och självständig roll till sitt barn och i familjens liv.I följande kvalitativa studie får vi ta del av några förstagångspappors erfarenheter av hur deras delaktighet har varit under graviditeten, under förlossning och BB-tiden samt under den första tiden tillsammans med sitt barn. LÄS MER