Sökning: "Anna Lena Rydberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Lena Rydberg.

  1. 1. Lena Cronqvists Flicka i Balja : En undersökning av hur skulpturens placering påverkar receptionen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Anna Rydberg; [2013]
    Nyckelord :Offentlig konst; Konstvetenskap; Flicka i balja; Skulptur; Lena Cronqvist; Plats; Platsspecifik;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den offentliga bronsskulpturen Flicka i balja (2007) av Lena Cronqvist. Skulpturen är placerad i Halmstads till ytan största centrala park, Norre Katts park. Syftet är att undersöka hur receptionen av skulpturen påverkas genom dess placering. LÄS MER