Sökning: "Antoinette Malki"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Antoinette Malki.

 1. 1. Analys av för- och nackdelar vid användning av skärmade eller oskärmade kablar för strömförsörjning av flygplatsbelysning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Antoinette Malki; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under examensarbetet på Luftfartsverket i Norrköping har beräkningar, mätningar och teoretiska analyser gjorts på parallella seriesystem. Detta har givit kunskap om kablarnas uppbyggnad och användning samt induktiva kopplingen mellan de parallella kablarna. LÄS MER

 2. 2. Optimering av antenndesign utifrån experimentella data

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Antoinette Malki; [2003]
  Nyckelord :Datavetenskap; Optimering av antenndesign; Datavetenskap;

  Sammanfattning : During the work at Gateway Security AB in Motala I began examining available antenna models to get a wider perspective, this have given knowledge of their structure, and an understanding of their function. All my necessary fact is based on my observations and notes of these measurings. LÄS MER