Sökning: "Argumenterande tal svenska a A"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Argumenterande tal svenska a A.

 1. 1. "Du pratar som dom i Sommarpratarna" : Om gymnasieelevers respons på argumenterande tal och attityder till respons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sylvia Westerholm; [2014]
  Nyckelord :Peer review; types of response; rhetoric; upper secondary school; Swedish;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate oral peer review on argumentative speech and to study the attitudes towards this peer review. The investigation was performed in an up-per secondary school class, and it focused on the different types of oral responses students give each other. LÄS MER

 2. 2. Vad händer i skolans historieböcker? En undersökning om innehåll och språkliga strukturer i lärobokstexter i historia.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lotta Olvegård; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammandragSyftet med min studie är att prova ut en modifierad textanalysmodell i fyra steg på fyra texter i två läroböcker. Genom utprovningen av modellen, som är baserad på den systemiska funktionella grammatikens teorier, undersöker och beskriver jag utifrån ett andraspråksperspektiv språkliga strukturer i två svenska läroböcker i historia, för att få en bild av vilka språkliga utmaningar elever möter när de läser och lär sig historia. LÄS MER