Sökning: "Ayse yildiz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ayse yildiz.

  1. 1. Kapitalstruktur : Påverkar skuldsättningsgraden företagets P/BV?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Ayse Yildiz; Pouya Trio; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Finansiering är något alla företag gör, små som stora. Val om hur eget kapital och skulder inom ett bolag skall finansieras kallas för kapitalstruktur. Då det finns många olika alternativ av kapitalstruktur blir valet ett individuellt beslut för varje företag. LÄS MER