Sökning: "Bergmekanik"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet Bergmekanik.

 1. 1. Klimatpåverkan av stabilitetshöjande åtgärder för kajkonstruktioner

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Elin Hafstad; Gerd Waldheim; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bostäder och infrastruktur utvecklas alltmer längs strandlinjerna i Stockholmsregionen. Detta har ökat användningen av befintliga kajer och visatpå behovet av renovering av äldre kajkonstruktioner. Vid bedömning av kajens tillstånd kan totalstabiliteten vara ett problem. LÄS MER

 2. 2. Analys av sättningar genom 3D-modellering av provbank på MC-förstärkt lera

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Ida Olsen Norgren; Johan Lüning; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to numerically and analytically predict settlements from a test embankment constructed on MC-reinforced clay in Täby Park. The thesis also provides a description of how the test embankment should be instrumented to enable comparison with the calculated settlements. LÄS MER

 3. 3. Tillämpbarheten av geotekniska bedömningsgrunder vid förorenad mark

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Wilma Andersson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen kantas idag av förseningar och fördyringar av projekt där flera studier har undersökt vad problematiken grundar sig i. Tidigare studier pekar mot att det beror på bland annat otydliga förfrågningsunderlag, bristfällig riskhantering och tolkningsproblem. LÄS MER

 4. 4. Tunnelbyggande vid partiell bergtäckning : En fallstudie av Nacka Centrums tunnelbanestation

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Elias Rydhäll; Anton Bergholm; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med urbanisering av städer ökar omfattningen av byggda delar och antalet pågående byggnadsprojekt. Den ökade bebyggelsen i kombination med samhällets intresse leder till att projekt utförs med minskad möjlighet att välja lämplig plats. LÄS MER

 5. 5. Analytiska modeller för beräkning av tjällaster mot spontkonstruktioner

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :STAFFAN NORRTHON RISBERG; NAIMA OZIMS; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kalla klimat kan stödkonstruktioner utsättas för lastökningar till följd av tjälande jord. Tjälen bildas när vattnet i jorden fryser, och leder ofta till en volymexpansion i marken. Om tjälexpansionen förhindras bildas ett tjältryck, som kan bli så pass kraftigt att stödkonstruktioner riskerar att gå till brott. LÄS MER