Sökning: "Björn Stegnell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Stegnell.

  1. 1. En jämförelse mellan torr och våt kyla i klimatsystem

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

    Författare :Björn Stegnell; [2006]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER