Sökning: "Camilla Liljeqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Liljeqvist.

  1. 1. Ett hållbart ledarskap : en litteraturstudie om ledarskapets påverkan på sjuksköterskors intentioner att lämna sin arbetsplats

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Camilla Liljeqvist; Monica Djurfeldt; [2021]
    Nyckelord :ledarskapsegenskaper; personalomsättning; sjuksköterskans intentioner att säga upp sig; hälso- och sjukvård;

    Sammanfattning : Rapporter visar på att det saknas sjuksköterskor inom vården idag och att det i framtiden kommer fortsätta vara så. Sjuksköterskor uppger att arbetssituationen är ohållbar och att där finns brister på flera plan. LÄS MER