Sökning: "Carl Nilsonne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Nilsonne.

  1. 1. Ryssland i Svenska media under Georgienkrisen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Carl Nilsonne; [2011]
    Nyckelord :Georgia; South Ossetia; Tschinvali; Putin; Saakasjvili; Medvedev; Abkhazia; Georgien; Sydossetien; Tschinvali; Putin; Saakasjvili; Medvedev; Abkhazien;

    Sammanfattning : I detta arbete har jag försökt utröna vilken bild av Ryssland som kommer till uttryck i de fyra största svenska dagstidningarnas (Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter) rapportering av konflikten i Georgien sommaren 2008. Med utgångspunkt i Sture Nilssons Rysskräcken i Sverige – Fördomar och verklighet  har jag konstruerat en idealtyp, bestående av begreppen fientlighet, rädsla och misstro . LÄS MER