Sökning: "Clara Leteba Rebas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clara Leteba Rebas.

  1. 1. Psykiskt lidande och lindrande hos cancerpatienter i palliativ vård : en litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU)

    Författare :Camilla Edberg; Annika Leidenhed; Clara Leteba Rebas; [2002]
    Nyckelord :Cancer; Ångest; Palliativ vård;

    Sammanfattning : .... LÄS MER