Sökning: "Poka-yoke"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Poka-yoke.

 1. 1. Ny design för enklare montering : En fallstudie på värmefläkten Tiger P153

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hanna Jansson; Oliver Nyroos; [2021]
  Nyckelord :montering; DFA; design;

  Sammanfattning : This bachelor thesis marks the end of the engineering program within innovation and product design. This study was conducted at Mälardalen university during the spring term of 2021. The demand of this study arose for the client, Systemair, who wanted to develop one of their existing products. LÄS MER

 2. 2. Effektivisera materialhanteringen i Volvo CE:s tankmontering

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Osman Ibrahim; [2020]
  Nyckelord :Lean; hydraulic; fuel; tank; Poka Yoke; Volvo; material; cleanliness-control; Lean; hydraul; bränsle; tank; Poka Yoke; Volvo; material; renhetsklassning;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på Volvo Construction Equipments anläggning i Hallsberg. Projektet utgick på att studera materialhanteringen i tankmonteringen. VCE monterar idag cirka 50 hydraul- och bränsletankar om dagen och har uppemot 20 olika typer av tankar för Volvos hjullastare och ramstyrda dumprar. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av metoder för utlastningsytor : En analys för hur utlastningsytor kan standardiseras och effektiviseras

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Filip Liljegren; Marcus Lövstedt; [2019]
  Nyckelord :Utlastningsytor; 5S; Standardiserat arbete; ABC-klassificering; Slöserier; Sorteringskod; Lastbärare; Visuella hjälpmedel; Skanning;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study has been to analyse how activities on loading spaces can be standardized and more effective. The following two questions have been chosen to answer the purpose of the study. 1. Which activities are currently being performed in a disadvantageous manner on loading spaces? 2. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av plockkvalitén och effektivisering av orderprocessen vid DHL Supply Chain

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Steev Rasho; David Hasler; [2018]
  Nyckelord :Picking quality; Claim costs; Process efficiency; Lean; Plockkvalité; reklamationskostnader; processeffektivisering; Lean;

  Sammanfattning : Problemet som avhandlats i detta projekt är plockkvalitén på DHL Supply Chain i Örebro som opererar som ett distributionscenter för Ford och Volvo. Fokus i detta projekt har varit på plockprocessen på Fords avdelning. LÄS MER

 5. 5. Poka-yoke design of rubber rail for holding and transversal sealing of packages

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Lilja; [2018]
  Nyckelord :innovation; design; poka-yoke; packaging; mounting; assembly; product development; product design; brainstorming; innovation; design; poka-yoke; montering; produktutveckling; förpackningar;

  Sammanfattning : This report is the result of a bachelor thesis project conducted as the final part of the education in Innovation technique and Design at Karlstad University. The project itself was carried out at Tetra Pak, Lund and consisted of re-designing a component used in packaging machines, with the purpose of making it fool proof in terms of assembly. LÄS MER