Sökning: "bränsle"

Visar resultat 1 - 5 av 514 uppsatser innehållade ordet bränsle.

 1. 1. Development of Sensor Concept to Regulate Fuel Supply During Priming of Water to Air Heater in Production

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Karl Hemlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Water To Air heater (WTA) is a component that heats the interior and the engine of the truck by heating coolant through a combustion of diesel fuel. It is vital that the Water To Air heater is primed with fuel prior to using it in order for it to start when desired. LÄS MER

 2. 2. An Industrial Perspective on Ultrapure Water Production for Electrolysis : A techno-economic assessment of membrane distillation for electrolysis - synergies, performance, costs, and value propositions

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Hampus Mässgård; Arvid Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sustainable development is one of the most important issues in todays’ industrial sector, and several markets are now looking for alternatives to fossil fuels. One of these solutions is hydrogen; a clean, easily combustible gas which can be used as fuel in several industrial processes, such as steel production and power generation. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer är avgörande för prefabricerade träelement för att få en optimal transport inom byggbranschen? : En studie ur ett miljö- och ekonomiperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Matin Khagebahri; Hana Salih; [2021]
  Nyckelord :Transport; prefabricerade träelement; miljöpåverkan; fyllnadsgrad;

  Sammanfattning : A significant part of a country's transport is construction transports. This report focuses on how to optimize transport for prefabricated wood-elements. As companies depend on the transport of buildings to get materials to the construction site, reducing the environmental impact is a challenge. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av försorterings-anläggningen för hushålls- och verksamhetsavfall på Renova - Sävenäs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :William Säll; [2021]
  Nyckelord :RDF; Drift; Hammarkvarn; Försorteringsanläggning;

  Sammanfattning : Denna rapport innefattar utformningen av en driftmanual samt ett arbetsschema för Renova Sävenäs försorteringsanläggning. Anläggningen förbehandlar idag endast träavfall. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka komponenter som är avgörande för att skapa ett arbetsschema och driftmanual. LÄS MER

 5. 5. Experimental Study of Internal Injector Deposits In Internal Combustion Engines Using Renewable Fuels

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Patrick Kiprotich Korir; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The  strive  to  minimize  emissions  in  the  automotive  industry  keeps gaining momentum. Continuous improvement of engine designs and development of more efficient  fuel  systems  in  diesel  vehicles  is  a  solution to  be  applauded. LÄS MER