Sökning: "montering"

Visar resultat 1 - 5 av 464 uppsatser innehållade ordet montering.

 1. 1. Implementering av solceller vid busshållplats

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Murad Aslan; [2021]
  Nyckelord :Solar cell; Buss stop; On-Grid; Off-Grid; Solceller; Busshållplats; On-Grid; Off-Grid;

  Sammanfattning : Idag är människor i behov av Wi-Fi, eluttag samt belysning och samtidigt är kollektivtrafiken en stor del av människors vardag. Syftet med arbetet är att undersöka huruvida en implementering av solceller kan gynna samhället utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Reversibel hylla för badrum

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Karlberg; Ellinor Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förvaring i badrum är ett ständigt aktuellt område, speciellt för barnfamiljer och andra större hushåll. Många upplever att det kan bli trångt och att det är svårt att få plats med sina hygienprodukter, vilket ofta leder till att de hamnar på badrumsgolvet. LÄS MER

 3. 3. Stöldsskyddssystem : Designat för båtar och båtmotorer

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oskar Hildestrand; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stölder av båtar och speciellt utombordsmotorer är ett stort problem i Sverige. Idag stjäls cirka 2000 utombordsmotorer varje år och det finns därför ett stort behov av effektiva stöldskyddssystem bland båtklubbar och båtägare. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av en modulär barstomme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Viktor Andersson; William Abdul-Rahman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Widab är ett företag som är verksamma i Hjo, med delar av sälj och projektorganisationen i Stockholm. De erbjuder kompletta tjänster, service och produkter inom storkök för restauranger, pubar och hotell. Uppdraget innefattar att ta fram en modulär barstomme åt Widab, som de har som ambition att etablera i sitt sortiment. LÄS MER

 5. 5. Produktanpassning för Automatisk Montering av Belysningsarmatur : Produktanpassning med DFA2 som hjälpmedel för att möjliggöra automatisk montering av en belysningsarmatur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Anton Hallström; [2021]
  Nyckelord :DFA; DFA2; automatic assembly; assembly;

  Sammanfattning : Denna rapport dokumenterar ett projekt som ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet utfördes på uppdrag av Nokalux med målet att automatisera monteringen av en belysningsarmatur. LÄS MER