Sökning: "Diyar Amin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Diyar Amin.

 1. 1. Triaxial testing of lime/cement stabilized clay : A comparison with unconfined compression tests

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Diyar Amin; [2015]
  Nyckelord :elasticity modulus; undrained shear strength; compression triaxial test; extension triaxial test; unconfined compression test; elasticitetsmodul; odränerad skjuvhållfasthet; aktiva triaxialförsök; passiva triaxialförsök; enaxligt tryckförsök;

  Sammanfattning : Detta examensarbete presenterar resultat från en laboratoriestudie på en lera från Enköping stabiliserad med kalk och cement. I laboratoriet har isotropiskt konsoliderade odränerade aktiva triaxialförsök utförts på provkroppar och jämförts med enaxliga tryckförsök som utförts på provkroppar från samma inblandningstillfälle. LÄS MER

 2. 2. Vinterträdgårdar ur ett byggperspektiv : En undersökning om byggandet av vinterträdgårdar

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Diyar Amin; Haval Latif Ali; [2012]
  Nyckelord :Vinterträdgårdar; dörrpartier; kostnader; glas;

  Sammanfattning : The purpose of this of this essay is to explore the construction of a conservatory that is livable allyear around. When you build a conservatory there are several factors that need to be regardedthat usually are of no importance when you build a regular conservatory. LÄS MER