Sökning: "Dokumentlös"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Dokumentlös.

  1. 1. De Exkluderade - En textanalys av det migrationspolitiska språket om papperslösa och gömda

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Mia Ljungkvist Elovaara; [2011]
    Nyckelord :Dokumentlös; Governmentality; Irregular migrant; Migrationspolitik; Papperslös; Social rättviseteori; WPR; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Irregular and undocumented migrants often live under harsh conditions, and their rights have been subject to a lot of debates in Sweden the last couple of years. This essay aims to interpret the political language concerning irregular and undocumented migrants using a WPR method and a governmentality-perspective. LÄS MER