Sökning: "Sustainable product chain management"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Sustainable product chain management.

 1. 1. Responsible paper sourcing in a global matrix organised retail company

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Annie Sandgren; [2019]
  Nyckelord :CSR; paper industry; reputational risk; supply network; traceability; försörjningsnätverk; pappersindustrin; spårbarhet;

  Sammanfattning : Pressure from regulation as well as customer demand on responsibly sourced and produced goods and services is greater than ever. IKEA is considered a bench mark company as regards CSR in global supply chains and now a system needs to be put in place to also secure responsible paper sourcing. LÄS MER

 2. 2. Hemma bra men borta bäst? : En jämförelse mellan inshoring och nearshoringför hållbara företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Atterfors; Julia Gustafsso; [2018]
  Nyckelord :Nearshoring; Inshoring; Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Cost; Risk; Value; Nearshoring; Inshoring; Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Kostnad; Risk; Värde; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering Under 90-talet flyttade många företag sin produktion till lågkostnadsländer långt bort för att minska sina produktionskostnader och därmed öka konkurrensfördelarna. Nu menar forskare att denna trend börjat vända, och företag väljer att flytta tillbaka sin produktion till hemlandet eller i ett närliggande lågkostnadsland då det visat sig att totalkostnaden inte blev lägre. LÄS MER

 3. 3. Performing Sustainability in Fast Fashion Retailing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Cynthia Salkovic; [2018]
  Nyckelord :fast fashion; sustainability; marketing; practice theory; sustainable consumption; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper stems from understanding how fast fashion retailers market their sustainability and how the retail space drives different forms of sustainable performances and consumption. Departing from a practice-based approach and practice theory, the study gives insights on how retailers actions in the production chain are translated in-store and online for consumers sense-making, performances and consumption practices. LÄS MER

 4. 4. Förpackning och förpackningsavfall : Vem bär ansvar i en tänkt försörjningskedja för en plastförpackning för livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Petersson; Michelle Johansson; [2018]
  Nyckelord :förpackning; hållbar förpackning; livsmedelsförpackning; producentansvar; avfallstrappan; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : An increased use of packaging has contributed to an increase of packaging waste. The purpose of this study is to identify how different organizations and consumer in a conceived supply chain affect waste disposal of packaging, how organizations and consumer can act and what obstacles and opportunities they encounter to contribute to a more environmentally friendly food packaging. LÄS MER

 5. 5. Understanding logistics capabilities in a transition towards supply chain agility in charity retailing : A Minor Field Study on a recovery program forpost-consumer goods in Argentina

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Carolina Myrin; [2018]
  Nyckelord :Charity shop; Charity shop logistics; Supply Chain Agility;

  Sammanfattning : Problem: The interest for sustainable business models is continuously increasing. In recent years closed-loop supply chain management and reverse logistics have gained ground in literature and in practice. One way of giving a product a new life is through charity shops. LÄS MER