Sökning: "Sustainable product chain management"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Sustainable product chain management.

 1. 1. Sustainability and Logistics Organizations in Sweden

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Zeeshan Malik; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Sustainable Logistics; Sustainability and Sweden; Logistics and Sweden;

  Sammanfattning : Sweden is an eco-modernist society where environmental, social and economic growth support each other. It is an industrialized country where the trade via road has tremendously increased. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Cirkulär Ekonomi : Ett verktyg för en mer hållbar produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Isabella Hedström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De hållbara kraven som ställs på den svenska industrin ökar samtidigt som jordens resurser börjar sina. Strukturen på dagens industri är sedan den industriella revolutionen färgad av det linjära sättet att tillverka, ”ta-skapa-släng”. LÄS MER

 3. 3. There’s a Snake in My Boot!

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elehored Nayeli Díaz Esquivel; Cristina González Bustillo; Sutapatr Tangstitporn; [2019]
  Nyckelord :Brand identity; corporate brand management; exotic skins; luxury industry; leather goods; sustainability; ethics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kering is a multi-player in the luxury industry, owning high-end brands such as Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen, among others. A range of product lines of these brands use exotic skins as raw materials. Some argue that the use of such materials is too cruel and that the animal welfare cannot be guaranteed. LÄS MER

 4. 4. A Comparison of TraceabilityApproaches and Certifications inthe Clothing Industry : A Case Study at ASKET AB

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lisa Steffenhagen; [2019]
  Nyckelord :supply chain traceability; transparency; certifications; clothing industry; SME; Spårbarhet i leveranskedja; transparens; certifieringar; klädindustri; SME;

  Sammanfattning : The textile industry is one of the most polluting industries worldwide with vast impacts on all three pillars of sustainability – ecology, society and economy. Recently there has been increased interest in improving sustainable practices in the clothing industry. LÄS MER

 5. 5. Transition to a circular economy : the intersection of business and user enablement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Miriam Eimannsberger; [2019]
  Nyckelord :barriers; closed loop system; consumer; EU waste directive; sustainable design; sustainable business models; waste management; barriärer; EU-avfallsdirektiv; företagsmodell; hållbar utveckling; resursförvaltning; slutna system; återvinning;

  Sammanfattning : In light of increased environmental destruction, resource scarcity and increased waste production the concept of circular economy has gained attention. The aim of this work is to give an insight into the perspectives of businesses and consumers in a circular economy (CE). LÄS MER