Sökning: "Electric Propulsion"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Electric Propulsion.

 1. 1. PPS5000 Thruster Emulator Architecture Development & Hardware Design

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Robert Persson; [2019]
  Nyckelord :Electric Propulsion; Spacecraft; Ground Support Equipment; OHB Sweden; Emulator; Thruster; Elektrisk Framdrivning; Rymdfarkost; Markutrustning; Testutrustning;

  Sammanfattning : This Master's Thesis handles prestudy work and early hardware development that resulted in architectural definitions and prototype hardware of electronic ground support equipment. This equipment is destined to emulate the electric power consumption of the PPS5000 Hall Effect Thruster (HET), for use in satellite end-to-end tests of the all-electric Geostationary Satellite Electra, developed at OHB Sweden AB. LÄS MER

 2. 2. Konceptuell flygplansdesign : Design av flygplan för luft lanserad satellit

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Aaron Poutiainen; Fei Von Sivers; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här kandidatexamensarbetet handlar om att design ett flygplan för raketavfyrning på hög höjd. Raketen ska bära satelliten PICARD som väger 143 kg och ska skjutas upp i omloppsbana runt jorden. Flygplanets nyttolast, raketens massa, är tre ton. LÄS MER

 3. 3. Integration of an Electric Propulsion High Voltage Unit into the FLP2 SmallSat Testbench

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Thomas Walford; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is based around the test bench for the Flexible LEO Platform, a proposed small satellite platform for use in Low Earth Orbit. The main focus of the paper is the integration of a High Voltage Unit into this test bench. LÄS MER

 4. 4. Numerical simulation of the electric propulsion’s effects on the spacecraft

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Nguyen van Sang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As electric propulsion is now the focus in the space industry, its negativeeffects on the spacecraft have yet to be fully understood. Indeedthis type of propulsion deeply modifies the ambient plasma surroundingthe spacecraft and can affect severely many subsystems by erosion,charging or contamination. LÄS MER

 5. 5. Optimization Methods for Hybrid Electric Vehicle Propulsion System

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Zhongling Ren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Design of hybrid vehicles is a hot topic because of the strict restriction on the emissions of the vehicle. The optimal design of hybrid vehicles becomes necessary to reduce the cost or emissions of the vehicle. LÄS MER