Sökning: "UAV"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade ordet UAV.

 1. 1. Drönares roll inom sjukvårdsdistribution

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Tegelskär; Josef Larsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Drönare; Sista-milen; Sjukvårdsdistribution; Vaccinering; Kylkedja;

  Sammanfattning : Drönare eller unmanned aerial vehicle (UAV) är en bransch som växer kraftigt och som börjar användas inom allt fler områden. Drönares förmåga att snabbt förflytta små mängder gods över kortare distanser med besvärlig terräng har gjort att fler länder och företag har blivit intresserade av att använda dessa som ett komplement till traditionella transporter av sjukvårdsmaterial och därmed överkomma sista-milen problematiken. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Multi-Uav System with Text to Spech for Sitational Awarness and Workload

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Viktor Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Text to Speech; TTS; UAV; Drone; Unmanned Aerial Vehicle; SAGAT; NASA-TLX; Workload; Situational Awarness;

  Sammanfattning : With improvements to miniaturization technologies, the ratio between operators required per UAV has become increasingly smaller at the cost of increased workload. Workload is an important factor to consider when designing the multi-UAV systems of tomorrow as too much workload may decrease an operator's performance. LÄS MER

 3. 3. Diverse Time Redundant Triplex Parallel Convolutional Neural Networks for Unmanned Aerial Vehicle Detection

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hubert Stepien; Martin Bilger; [2021]
  Nyckelord :Convolutional Neural Network; Dependability; Diverse Neural Networks; UAV; Parallel Neural Networks; Time Redundancy;

  Sammanfattning : Safe airspace of airports worldwide is crucial to ensure that passengers, workers, and airplanes are safe from external threats, whether malicious or not. In recent years, several airports worldwide experienced intrusions into their airspace by unmanned aerial vehicles. LÄS MER

 4. 4. Analysis of coastal erosion between different flights of UAV

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Zhengran Yin; [2021]
  Nyckelord :Coastal erosion; UAV; Digital Surface Model; Slope; Elevation differences; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : More than 600 million people are living in coastal areas in the world. According to the trend of population migration, the global coastal area population may increase to more than 1 billion by 2050. LÄS MER

 5. 5. ”En individ lär så länge den lever, medan en organisation lever så länge den lär.”

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Oscar Dahl; [2021]
  Nyckelord :organisatorisk lärande; militära organisationer; Max Visser; Organisational Learning Capability; Svenska Armén; S UAV.;

  Sammanfattning : Today's technological developments and the military's uses of them affect tomorrow's battlefield. This evolution requires that a military organization remains a developing and learning organization to enable them to take advantage of and protect themselves from tomorrow’s advancements. LÄS MER