Sökning: "UAV"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet UAV.

 1. 1. Användning av UAV för datainsamling för 3D-modeller : Undersökning av flyg- och fotograferingsparametrar för UAV

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Pontus Kempe; [2019]
  Nyckelord :drone; UAV; 3D modelling; drönare; UAV; 3D-modellering;

  Sammanfattning : In this thesis, 12 aerial photographs flights were taken over a small building in the municipality of Trosa, with a drone, or the correct name in this case is UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Where the purpose was to create 3D models from the aerial images. LÄS MER

 2. 2. Meteorologiska mätningar med drönare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Christopher Greenland; [2019]
  Nyckelord :Drones; UAV; wind speed; wind direction; carbon dioxide; temperature; relative humidity; quadcopter; vertical profile; Drönare; UAV; vindhastighet; vindriktning; koldioxid; temperatur; relativ fuktighet; quadcopter; vertikal profil;

  Sammanfattning : Studien handlade om att belysa hur UAV:s kan komma till nytta i meteorologisk forskning och att ta reda på hur bra drönare är på att mäta meteorologiska storheter. Drönare, som också kallas UAV:s (Unmanned Aerial Vehicle) är mindre obemmanade luftfartyg som kan flyga autonomt eller fjärrstyras. LÄS MER

 3. 3. UAV:ernas möte med en högteknologisk motståndare : en fallstudie av konfikten i Ukraina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Liam Andersson; [2019]
  Nyckelord :unmanned Arial Vehicle; UAV; OODA loop; Kill chain; electronic warfare; Ukraine; unmanned Arial Vehicle; UAV; OODA-loopen; bekämpningskedjan; telekrig; Ukraina;

  Sammanfattning : UAV:er används frekvent i samhället och med detta har den kommersiella marknaden växt. Därför är det rimligt att de används i större utsträckning i konflikter, vilket innebär att konflikter där båda parter har UAV:er som kan klassas som relativt högteknologiska möts blir troligare. LÄS MER

 4. 4. Militär nytta på stridsteknisk nivå : SUAV-system och CUAS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :William Janurberg; [2019]
  Nyckelord :counter-air defence; critical gaps; CUAS; emerging threats; Johnson criteria; military utility; motorized infantry battalion; small UAV; thermal imaging; CUAS; framväxande hot; infraröda sensorer; Johnsonkriteriet; kritiska sårbarheter; luftvärn; militär nytta; motoriserad skyttebataljon; SUAV;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete undersöker stridstekniska obemannade luftfarkostsystem (SUAV) och potentiella tekniska system som är motverkande mot obemannade luftfarkoster (CUAS). Nyttjandet av stridstekniska obemannade luftfarkostsystem har ökat kraftigt och har observerats i både Syrien och Ukraina. LÄS MER

 5. 5. Coagency of humans and artificial intelligence in sea rescue environments : A closer look at where artificial intelligence can help humans maintain and improve situational awareness in search and rescue operations

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Seger; [2019]
  Nyckelord :joint cognitive system; artificial intelligence; automation; situational awareness; search and rescue; uav; public safety; human factors;

  Sammanfattning : This paper aims to answer the question of how artificial intelligence could help humans maintain and/or improve situational awareness in search and rescue operations at sea, as well as where in such processes artificial intelligence could be incorporated to most efficiently compensate for human vulnerabilities and support human strengths. In order to answer this, a joint cognitive system perspective has been adopted whilst joining in search and rescue practice operations. LÄS MER