Sökning: "UAV"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet UAV.

 1. 1. Game of Drones - Viability Study of Drone Deliveries in Swedish Rural Last Mile Transport

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lena Persson; Ling Liu; [2020-06-22]
  Nyckelord :Drone; UAV; Last mile; B2C; Logistics; Rural area; Sweden;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Propulsion system for a small unmanned aerial vehicle

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Dennis Wikman; Oscar Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For unmanned aerial vehicles there is a wide variety of selection for propulsion systems. Depending on the specific choice of system, the characteristics of the aircraft vary significantly. The choice is also dependent on the size of the UAV itself as well as desired performance and utility. LÄS MER

 3. 3. Assessing annual forest phenology: a comparison of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and phenocamera datasets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shangharsha Thapa; [2020]
  Nyckelord :Geography; Ecosystem Analysis; Near-surface Remote Sensing; UAV; Phenocamera; Forest Phenology; Phenophase; Seasonality; NDVI; GCC; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Near-surface remote sensing platforms such as Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and phenocameras appear to be potential platforms for keeping track of seasonal dynamics at a local scale. This research focusses on extracting time series of different vegetation indices (VIs) from both platforms, computing seasonality events from them and comparing the results against spectral sensor data. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av mätosäkerhet i höjd för UAS med LiDAR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Magnus Arvidsson; Tobias Loveere Pettersson; [2020]
  Nyckelord :UAS; LiDAR; scanning angle; flight altitude; measurement uncertainty; Yellowscan; Terrasolid; UAS; LiDAR; skanningsvinkel; flyghöjd; mätosäkerhet; Lantmäteriteknik; Yellowscan; Terrasolid;

  Sammanfattning : Digitala terrängmodeller (DTM:er) är ett vanligt förekommande verktyg i planering av olika samhällsutvecklande projekt inom stat, kommun och den privata sektorn. Inom planering för byggnationer av väg och järnväg används ofta SIS-TS 21144:2016 som ett dokument för styrning av produktionsprocessen vid framtagning av DTM:er, eller markmodeller. LÄS MER

 5. 5. Conceptual design and construction of a UAV wing structure

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Selma Rahman; Anujan Ranganathan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents the design of the wing structure for a UAV called Skywalker X8. A model of the UAV was given and analyzed to design a wing box structure that is twice the size of the current model, with "greener" technology and lightweight materials. LÄS MER