Sökning: "UAV"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet UAV.

 1. 1. Mechanical Design, Analysis, and Manufacturing of Wind Tunnel Model and Support Structure

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Luis Alfonso Penela Guerrero; [2022]
  Nyckelord :Aerospace; wind tunnel testing; lightweight structures; UAV; composite materials; Flyg; vindtunneltestning; Lättkonstruktioner; UAV; kompositmaterial;

  Sammanfattning : The use of wind tunnel models for aerodynamic research is nowadays indispensable to aviation progress in the last years as aircrafts have become more complex. Wind tunnel model design and manufacturing has adopted many different processes and materials such as the use of a five-axis CNC; making this process a relatively long and expensive one. LÄS MER

 2. 2. TOOLS STUDY FOR HAZARDS IDENTIFICATION IN SYSTEMS OF AUTONOMOUS ROBOTS IN FARMING

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alireza Ebrahimi; Mohammed Mustafa; [2022]
  Nyckelord :Hazard identification; Hazard analysis; Autonomous UAV ii;

  Sammanfattning : Autonomous Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in agriculture are increasingly in demand to reduce cost, labour and increase effectiveness and quality in farming. However, it is necessary to improve reliability for this technology to perform its full potential without harming humans, animals or the environment. LÄS MER

 3. 3. Drönares roll inom sjukvårdsdistribution

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Tegelskär; Josef Larsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Drönare; Sista-milen; Sjukvårdsdistribution; Vaccinering; Kylkedja;

  Sammanfattning : Drönare eller unmanned aerial vehicle (UAV) är en bransch som växer kraftigt och som börjar användas inom allt fler områden. Drönares förmåga att snabbt förflytta små mängder gods över kortare distanser med besvärlig terräng har gjort att fler länder och företag har blivit intresserade av att använda dessa som ett komplement till traditionella transporter av sjukvårdsmaterial och därmed överkomma sista-milen problematiken. LÄS MER

 4. 4. Deployable Base Stations for Mission Critical Communications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gokul Panneerselvam; [2021]
  Nyckelord :UAVs; Load balancing; Wireless networks; Power control; Aerial base stations; 5G Radio; Drones; Genetic Algorithm; UAV: er; Lastbalansering; Trådlösa nätverk; Strömkontroll; Antennbasstationer; 5G -radio; Drönare; Genetisk Algoritm;

  Sammanfattning : Uninterrupted network connectivity is vital for real-time and mission-critical communication networks. The failure of Base Stations due to unforeseen circumstances such as natural disasters or emergencies can affect the coverage and capacity provided by terrestrial communication networks. LÄS MER

 5. 5. An automated unmanned aerial vehicle – structure from motion pipeline to create analysis-ready digital surface models for coastal monitoring

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Maximilian Rafael Huber; [2021]
  Nyckelord :physical geography; ecosystem analysis; geomatics; GIS; UAV; structure-from-motion; machine learning; coastal monitoring; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Anthropogenic pressure on coastal areas continues to increase, thus intensifying coastal erosion. Coastal monitoring programs are therefore essential to prevent severe ecosystem and economic consequences. Successful coastal monitoring schemes require highly accurate analysis-ready Digital surface models (DSMs) derived using the same workflow. LÄS MER