Sökning: "Elektrokardiografi EKG"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Elektrokardiografi EKG.

 1. 1. Granskning av svar från arbetsprov gällande ischemi och arytmi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maida Asani; [2020]
  Nyckelord :arbetsprov; arytmi; EKG; ischemi; sensitivitet;

  Sammanfattning : MAIDA ASANI Asani M. Granskning av svar från arbetsprov gällande ischemi och arytmi. Examensarbete i Biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för biomedicinsk vetenskap, 2020. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på EKG-registrering vid ändrat kroppsläge och elektrodplacering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Almaza Hleihel; [2020]
  Nyckelord :EKG; Elektrodplacering; elektrokardiogram; 12-SL; R-vågsamplitud; PQ-tid; QRS-duration;

  Sammanfattning : Elektrokardiografi, EKG är den mest använda kardiovaskulära undersökningen för studering av hjärtats funktion, patologi i hjärtats retledningssystem och rytm. För att registrera och undersöka hjärtats elektriska aktivitet, används de standardiserade 12-avledningssystemet (12-SL) med distal placering av extremitetsavledningarna på underarmar och underben. LÄS MER

 3. 3. Den diagnostiska säkerheten i arbetsprov på kvinnor med angina pectoris : Slutversion

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Niaz Azadan; [2020]
  Nyckelord :Endothelial dysfunction; microvascular angina; hemodynamic parameters; Pre-test probability; Duke Treadmill Score; Endoteldysfunktion; mikrovaskulär angina; hemodynamiska parametrar; Pre-test sannolikhet; Dukes Löpbands Index;

  Sammanfattning : Angina pectoris är bröstsmärta orsakat av myokardischemi, till följd av kranskärlsjukdom med eller utan stenoser eller icke kranskärlsjukdom. Arbetsprov är den vanligaste undersökningen för angina pectoris. LÄS MER

 4. 4. UTVÄRDERING AV EKG– STÖRNINGAR UNDER ARBETSPROV MED OCH UTAN SPORT–BH VID ANVÄNDNING AV ENGÅNGSELEKTRODER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Dima Badr; [2020]
  Nyckelord :arbetsprov; artefakter; engångselektroder; elektrokardiografi; ergometercykel; sport-BH; störningar;

  Sammanfattning : Abstrakt: Arbetsprov utförs i syfte att undersöka hjärtats funktion under belastning. Under underökningen registreras elektrokardiografi (EKG) på bar överkropp med hjälp av EKG-elektroder. För kvinnliga patienter kan cyklingen med bar överkropp utan stöd i form av BH upplevas som obehagligt. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av handhållen prototyp för mätning av EKG och fingerpuls

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :David Borghäll; Mathilda Lundström; [2019]
  Nyckelord :prototype; pulse; optical sensor; ECG; cost-effective; circuitboard; prototyp; puls; optisk sensor; EKG; kostnadseffektiv; kretskort;

  Sammanfattning : Denna rapport representerar ett kandidatexamensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan(KTH), där målet var att skapa en handhållen prototyp. Funktionerna för prototypen var mätning av puls i ett finger med optiska sensorn TCRT1010 och elektrokardiografi(EKG) med bipolära extremitetsavledningar. LÄS MER