Sökning: "Helena Hulthén"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Helena Hulthén.

 1. 1. Exploring Machine Learning for Supplier Selection : A case study at Bufab Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Allgurin; Filip Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Course: Degree project in Logistics, the Business Administration and Economics Programme Authors: Adam Allgurin and Filip Karlsson Supervisor: Hana Hulthén Examiner: Helena Forslund Title: Exploring Machine Learning for Supplier Selection – A case study at Bufab Sweden AB   Background: One of the most important parts of purchasing management is the selection of suppliers due to suppliers’ ability to greatly affect the performance of the supply chain. Selecting the right supplier(s) can be a complex process where there can be many number of variables, both quantitative and qualitative, to consider. LÄS MER

 2. 2. Automated Guided Vehicles : En förstudie på Rusta AB:s centrallager

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Niklas Carlsson; Filip Norberg; [2018]
  Nyckelord :Automated Guided Vehicles; AGV; Beslutsmodell; Distributionslager; Flödeskarta.;

  Sammanfattning : Abstract Course: Thesis in logistics for the MBA program, 4FE19E, VT18 Authors: Niklas Carlsson and Filip Norberg Supervisor: Hana Hulthén Examiner: Helena Forslund Title: Automated Guided Vehicles – A preliminary study on the central warehouse of Rusta AB. Background: Automated guided vehicles (AGV) is a driverless truck, programmed to automatically transport goods from point A to point B without human interaction. LÄS MER

 3. 3. Hemtjänsten i Växjö kommun : En fallstudie om personal- och ruttplanering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Nählstedt; Martin Norén; [2017]
  Nyckelord :Home care; elder care; time spent with the elder; planning; process planning; process mapping; route planning; forecasting.; Hemtjänst; äldreomsorg; kontinuitet; brukartid; planering; planeringsprocesser; processkartläggning; ruttplanering; prognostisering.;

  Sammanfattning : Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT17 Författare: Martin Norén och Kristoffer Nählstedt Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Titel: Hemtjänsten i Växjö kommun - En fallstudie om personal- och ruttplanering Bakgrund: Boendeformen särskilt boende har minskat påtagligt de senaste åren och förväntas minska ytterligare i framtiden. Samtidigt ökar andelen äldre som är i behov av vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL tjänster : En fallstudie på Tetra Pak i Lund

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robert Kezovski; [2017]
  Nyckelord :Social hållbarhet; sociala hållbarhetskriterier; CSR; 3PL och anti-korruption;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL tjänster - En fallstudie på Tetra Pak i Lund Ämne: Examensarbete i logistik, 30hp Datum: 2017-05-24 Författare: Robert Kezovski Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Bakgrund: GT&T är den inköpsavdelning inom Tetra Pak som tillhandahåller företaget med de transportlösningar som Tetra Pak behöver när de ska transportera olika material och färdiga produkter (Process development manager, 03-04-2017). Tredjepartslogistik (3PL) innebär användning av externa företag för att utföra logistikfunktioner som traditionellt förvaltas av tillverkningsföretag såsom transport och lagring (Skjoett-Larsen, 2000). LÄS MER

 5. 5. How to eliminate non-value added activities within eGrocery : A case study at a global grocery supplier

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexandra Valhed; Daniella Pavkovic; [2017]
  Nyckelord :eGrocery; non-value added;

  Sammanfattning : Course: Master thesis in Business Administration and Economics, Major of Logistic, 30 hp, 4FE19E, VT17 Authors: Daniella Pavkovic & Alexandra Valhed Supervisor: Hana Hulthén Examiner: Helena Forslund Title: How to eliminate non-value added activities within eGrocery - a case study at a global grocery supplier Background: An increase in eGrocery usage has occurred due to a more stressful every day living with busy schedules and the desire to save time (Emec, Catay and Bozkaya 2015). Companies are getting involved with eGrocery primary to strengthening the consumer loyalty (Saskia, Marei and Blanquart 2016). LÄS MER