Sökning: "RFID"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet RFID.

 1. 1. Design utav kompakt multifrekvent RFID-system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Daniél Tirosh; [2019]
  Nyckelord :RFID; multi-frequency; reader;

  Sammanfattning : Radio Frequency Identification, RFID, is a wireless identification method which uses electromagnetic fields in order to communicate with electronic tags in the vicinity. In recent years, in conjunction with the digitalization of society, RFID has become a popular method for digital identification. LÄS MER

 2. 2. Investigation about the Lead Time Variability at Warehouse A Case Study of the Central Warehouse of Company Y

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Abudushalamu Abudurexiti; Mijanur Rahman; [2018-07-02]
  Nyckelord :Aftermarket Supply Chain; Lead Time Variability; Warehouse Management;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Blockchain technology in construction industry : Transparency and traceability in supply chain

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Michael Hultgren; Fredrik Pajala; [2018]
  Nyckelord :Supply chain; construction industry; blockchain; transparency; traceability; quality management; digital tools; Leverantörsleden; byggindustrin; blockkedjeteknik; transparens; spårbarhet; kvalitetshantering; digitala hjälpmedel;

  Sammanfattning : There is an increasing number of construction products that are manufactured globally through complex supply chains. The results of this is that quality requirements are increasing and the construction industry look towards ways to reassure the sustainability of the materials in their supply chains. LÄS MER

 4. 4. Applicering av blockkedjeteknik på värdekedjor : Metod för ökad transparens i livsföretags förädlingsprocesser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Saibel; Ylva Blomkvist; Gabriel Kitzler; [2018]
  Nyckelord :blockkedjor; värdekedjor; RFID-tagg; QR-kod;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker appliceringen av en blockkedja på svenska livsmedelsvärdekedjor. Studiens syfte är att undersöka teknikens potential för lagring av information i avsikt att förenkla spårning mellan olika led. LÄS MER

 5. 5. “Order picking system design in an ETO manufacturing firm” A Case Study

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Joseph Chimezie Ukachukwu; Zeinab Bagherpour; [2018]
  Nyckelord :Order picking system design; picking process; warehouse activity; picking assisting technology; paperless order picking; Storage policy; layout design; forward-reserve allocation; Pick by voice; Pick-to-light; RFID in warehouse;

  Sammanfattning : Warehouse order picking is the most important activity in a warehousing system since it accounts for more than half of the total cost in a warehouse. Due to this, there have been advancement and introduction of paperless picking systems which can reduce error and decrease the time spent on picking. LÄS MER