Sökning: "RFID"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet RFID.

 1. 1. Svenska ungdomars attityd till implantat av mikrochip i kroppen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Fredrik Bogren; Patrik Chu; [2019]
  Nyckelord :Mikrochip; Chip; Integrerad Krets; Attityd; Implantat; Radio Frequency Identification; RFID; Datasäkerhet; Integritet; Hälsa;

  Sammanfattning : Mikrochip, eller integrerad krets, är en samling av elektroniska kretsar på en mindre platta. De går att finna i nästan alla elektroniska produkter, såsom i mobiler eller självkörande bilar. LÄS MER

 2. 2. New immobilizer concept based on Scania’s electrical platform

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Navid Varzandeh; [2019]
  Nyckelord :Immobilizer;

  Sammanfattning : Immobilizers are security systems that are set up and installed in modern vehicles in order to prevent thieves from starting the vehicles. The idea is that if any wrong keys are used to start the vehicle, the immobilizer detects the wrong key and start the immobilization procedure to stop the vehicle from turning on. LÄS MER

 3. 3. Design utav kompakt multifrekvent RFID-system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Daniél Tirosh; [2019]
  Nyckelord :RFID; multi-frequency; reader;

  Sammanfattning : Radio Frequency Identification, RFID, is a wireless identification method which uses electromagnetic fields in order to communicate with electronic tags in the vicinity. In recent years, in conjunction with the digitalization of society, RFID has become a popular method for digital identification. LÄS MER

 4. 4. Investigation about the Lead Time Variability at Warehouse A Case Study of the Central Warehouse of Company Y

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Abudushalamu Abudurexiti; Mijanur Rahman; [2018-07-02]
  Nyckelord :Aftermarket Supply Chain; Lead Time Variability; Warehouse Management;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 5. 5. Blockchain technology in construction industry : Transparency and traceability in supply chain

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Michael Hultgren; Fredrik Pajala; [2018]
  Nyckelord :Supply chain; construction industry; blockchain; transparency; traceability; quality management; digital tools; Leverantörsleden; byggindustrin; blockkedjeteknik; transparens; spårbarhet; kvalitetshantering; digitala hjälpmedel;

  Sammanfattning : There is an increasing number of construction products that are manufactured globally through complex supply chains. The results of this is that quality requirements are increasing and the construction industry look towards ways to reassure the sustainability of the materials in their supply chains. LÄS MER