Sökning: "RFID"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet RFID.

 1. 1. Keeping track of inventory by introducing a track and trace system -A case study at Svenska Mässan Gothia Towers AB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Gullberg; Cajsa Larsson; [2019-07-02]
  Nyckelord :Track and trace; warehouse management systems; inventory management; RFID;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Hinderdetektering på den svenska järnvägen- En jämförelse mellan dagens och framtidens hinderdetekteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Smakic; [2019]
  Nyckelord :Hinderdetekteringssystem; spårledningar; axelräknare; ERTMS; RFID; livscykelkostnader; signalfel. Track vacancy detection systems; track circuits; axle counters; life cycle costs; signal failures.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka hinderdetekteringssystem som finns tillgängliga idag eller som är under utveckling, och att ta reda på vilket system som är bäst ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med hinderdetektering menas de system som finns på järnvägen för att detektera var på järnvägen det finns ett hinder. LÄS MER

 3. 3. Lead a concept proof to use RFID technology in tracing of bulky goods in logistics : Bring Logistics, Torsvik

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Vivek Vijayakumar; Arun Tom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. RFID for more effective and efficient train maintenance : A case study of a train depot in a deregulated market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Diana Henningsson; Olivia Wendel; [2019]
  Nyckelord :RFID; effective and efficient train maintenance; deregulated train markets; optimal utilization of train depots.; RFID; effektivt tågunderhåll; avreglerade tågmarknader; optimalt utnyttjande av tågdepåer.;

  Sammanfattning : In this master thesis the potential value of using RFID technology in train depots has been investigated. Train depots are a crucial part of the railway system as safe and timely traffic relies on the maintenance activities preformed in them. LÄS MER

 5. 5. The effects of emerging technologies in rail yards and intermodal terminals

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Branko Mitrovic; [2019]
  Nyckelord :Intermodal Transports; Rail Freight; Emerging Technologies; Automation; Digitalization; Marshalling yard; Intelligent Video Gate.;

  Sammanfattning : This paper analyzes the effects of emerging technologies in intermodal terminals and marshallingyards, based on “Intelligent Video Gate” project within the H2020 – Shift2Rail initiative. Projectaim is to initiate the next logical step to a higher level of automation in terminals and to reduce thelead-time needed for the identification/verification process of freight trains. LÄS MER