Sökning: "RFID"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet RFID.

 1. 1. Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) : En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Holm; Amer Basic; [2021]
  Nyckelord :RFID; Implementation; Third Party Logistics TPL ; Item level; Cost calculation; Warehousing operations; Inbound and outbound process; RFID; Implementering; Tredjepartslogistik TPL ; Artikelnivå; Kostnadskalkyl; Lagerverksamhet; In- och utleveransprocess;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) - En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL  Kurs: 4FE19E Examensarbete i Supply Chain Management för Civilekonomprogrammet, 30 hp.  Författare: Jacob Holm & Amer Basic Examinator: Helena Forslund Handledare: Hana Hulthén  Bakgrund: PostNord TPL i Ljungby är en av de aktörer som har fått upp ett intresse för RFID och det hela började med ett önskemål om RFID-tekniken från deras största kund (Kund X). LÄS MER

 2. 2. Natural Fingerprinting of Steel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johannes Strömbom; [2021]
  Nyckelord :fingerprinting; laser speckles; speckle correlation; scattering transform; wavelets; feature detection;

  Sammanfattning : A cornerstone in the industry's ongoing digital revolution, which is sometimes referred to as Industry 4.0, is the ability to trace products not only within the own production line but also throughout the remaining lifetime of the products. LÄS MER

 3. 3. Sustainable reduction of asbestos sample losses using Radio Frequency Identification and the 5S method

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Elie Falcand; [2021]
  Nyckelord :asbestos; Radio Frequency Identification; 5S; traceability; loss reduction; asbest; radiofrekvensidentifikation; 5S; spårbarhet; förlustminskning;

  Sammanfattning : This study is a research around an issue encountered by MyEasyLab, a laboratory involved in asbestos testing for the French market. They are facing a problem of sample losses, which is hardly acceptable, especially when growing on a highly competitive and price driven market. LÄS MER

 4. 4. Märkbara renar : En digitaliserad och effektiv renmärkning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lisa Eliasson; Hatharat Silawiang; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Process design; Service design; User-centered design; Reindeer husbandry; Reindeer marking; RFID; User-interface UI ; User-experience UX ; Teknisk design; Processdesign; Servicedesign; Användarcentrerad design; Rennäring; Renmärkning; RFID; användargränssnitt; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Idag utförs renmärkningen för att hålla koll på vilka renar som hör till vilken renägare. För att identifiera och särskilja renarna, räknas dem manuellt, alltså genom att personer går in i inhägnaden och prickar av renarna i en bok. LÄS MER

 5. 5. Planera för framkomlighet med fokus på signalprioritering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Linus Bergman; [2021]
  Nyckelord :brt; bhls; tram; signal priority; tsp; passability; priority; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För skapa ett transporteffektivt samhälle kommer kollektivtrafiken att spela en allt större roll i framtidens transportsystem. Om kollektivtrafiken utgör ett reellt alternativ till bilen kan den bidra till både sänkta utsläpp av växthusgaser och marknära partiklar och bidra till en mer effektiv användning av stadens yta. LÄS MER