Sökning: "Erik Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Erik Larsson.

 1. 1. Market efficiency and index fund flow: An empirical study of the relationship between passive investment and broad-market efficiency

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Larsson; Jacob Wergeland; [2020-07-08]
  Nyckelord :market efficiency; Hurst exponent; mutual fund flow; passive investments;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Syfte och användning av matematikläxor i årskurs F-6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erik Johansson; Elenor Larsson; [2020]
  Nyckelord :lärare; läxor; uppfattning; matematik; elever i grundskolan;

  Sammanfattning : Läxor är ett omdebatterat ämne i skolans värld. Vissa menar till exempel att läxor bör användas för att skapa en god relation med hemmet genom att vårdnadshavare får vara delaktiga i elevens skolgång. Andra menar att läxor bör användas för att utveckla elevers lärande. LÄS MER

 3. 3. "Demokratins väktare" : En studie om tjänstepersoners etiska dilemman

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Hemmar Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research on public ethics has mainly focused on how civil servants should act. Until now, empirical studies investigating how civil servants actually behave, and how this can be understood, have been lacking. LÄS MER

 4. 4. När ska jag sjunga vad? : En självstudie om minnestekniker kring textligt lärande i musikaliskt utövande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erik Eklund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Design theory; learning by heart; mnemonic; video documentation; logbook; Designteori; utantilllärning; minnesteknik; loggbok; videodokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna självobservationsstudie är att undersöka hur olika förutbestämda övningsdesigner, baserade på auditivt, visuellt och imaginärt förhållningssätt, används för att lära in text utantill i musikaliska sammanhang. Studien är baserad på ett designteoretiskt perspektiv med fokus på hur semiotiska resurser används i lärandet. LÄS MER

 5. 5. Ett gott skratt förlänger maktstrukturerna : En genusundersökning i Sundsvall med fokus på skämttidningen Lutfisken mellan 1909 och 1945

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Erik Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER