Sökning: "Erik Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Erik Larsson.

 1. 1. Market efficiency and index fund flow: An empirical study of the relationship between passive investment and broad-market efficiency

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Larsson; Jacob Wergeland; [2020-07-08]
  Nyckelord :market efficiency; Hurst exponent; mutual fund flow; passive investments;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Säsongsanomalier på börser i Afrika : En studie om kalendereffekter på afrikanska aktiemarknader och hur dessa skiljer sig från dess västerländska motparter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olof Domander; Erik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Efficient market hypothesis; Calendar effects; Excess return; Africa; Effektiva marknadshypotesen; Kalendereffekter; Överavkastning; Afrika;

  Sammanfattning : Investeringar i aktier eller aktiefonder kan få ens pengar att växa genom den kumulativa avkastning som genereras. Genom ränta-på-ränta-effekten kan en liten ökning i avkastning från dessa investeringar få en stor effekt över en lång tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. Syfte och användning av matematikläxor i årskurs F-6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erik Johansson; Elenor Larsson; [2020]
  Nyckelord :lärare; läxor; uppfattning; matematik; elever i grundskolan;

  Sammanfattning : Läxor är ett omdebatterat ämne i skolans värld. Vissa menar till exempel att läxor bör användas för att skapa en god relation med hemmet genom att vårdnadshavare får vara delaktiga i elevens skolgång. Andra menar att läxor bör användas för att utveckla elevers lärande. LÄS MER

 4. 4. Are Loanwords Trendier? : A Qualitative Corpus Analysis on Adjective Collocations of English Loanword Nouns and their Native or Sino Japanese Pairs in the Japanese Language

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Erik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Japanese; loanwords; loanword pairs; gairaigo; kango; wago; emotive adjectives; collocation analysis; corpus; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : To analyse the behaviour of English loanwords in the Japanese language using corpus analysis is a relatively new field of research. The aim of this thesis is to add to this emergent field by attempting to discover if there are any differences in how English loanword nouns and their native Japanese/Sino-Japanese near synonym pairs are used in contemporary written Japanese. LÄS MER

 5. 5. "Demokratins väktare" : En studie om tjänstepersoners etiska dilemman

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Hemmar Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research on public ethics has mainly focused on how civil servants should act. Until now, empirical studies investigating how civil servants actually behave, and how this can be understood, have been lacking. LÄS MER