Sökning: "Elise Lööw"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elise Lööw.

 1. 1. Det kusligt svenska: -Fyra noveller av John Ajvide Lindqvist.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elise Lööw; [2019]
  Nyckelord :John Ajvide Lindqvist; skräck; gotik; det sublima; terror; horror; det kusliga; monster;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar fyra noveller i John Ajvide Lindqvists novellsamling Pappersväggar som utkom 2006. Novellerna som analyserats är ”Gräns”, ”By på höjden”, ”Equinox” och ”Vikarien”. Syftet med analysen är att undersöka hur Ajvide Lindqvist arbetar för att göra sina noveller skrämmande och vad som är skrämmande. LÄS MER

 2. 2. Vi och Samerna? : Samernas framställning i historieläroböcker i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elise Lööw; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur samisk historia och kultur framställs i läroböcker för historieämnet på gymnasieskolan. Detta för att kunna se vilka möjligheter elever i den svenska skolan får att tillgodose sig kunskaper om Sveriges ursprungsfolk genom läroböcker. LÄS MER