Sökning: "skräck"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet skräck.

 1. 1. Stilstudie - Katherine Mansfield och Stephen King

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sten-Ove Sundlöf; [2019]
  Nyckelord :Place; Time; Focalisation; Romanticism; Modernism; Horror; Stylestudy; Plats; Tid; Fokalisering; Romantiken; Modernismen; Skräck; Stilstudie;

  Sammanfattning : In this essay I will present a stylestudy of he New Zeeland born author Katherine Mansfield, 1888 - 1923 and american master of horror, Stephen King, born 1947. The main focus is to analyze how they use the literary tools of time, place and focalisation and to make a literary experiment where I practise the learnings I have made. LÄS MER

 2. 2. Det kusligt svenska: -Fyra noveller av John Ajvide Lindqvist.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elise Lööw; [2019]
  Nyckelord :John Ajvide Lindqvist; skräck; gotik; det sublima; terror; horror; det kusliga; monster;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar fyra noveller i John Ajvide Lindqvists novellsamling Pappersväggar som utkom 2006. Novellerna som analyserats är ”Gräns”, ”By på höjden”, ”Equinox” och ”Vikarien”. Syftet med analysen är att undersöka hur Ajvide Lindqvist arbetar för att göra sina noveller skrämmande och vad som är skrämmande. LÄS MER

 3. 3. Läsning pågår? : En fallstudie av lärares och elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mattias Karlsson; Kinga Lukacs; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; läsning; allmän repertoar; litterär repertoar; litteraturmedvetenhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka lärares och elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur i undervisningen. Som stöd för studien används en teoretisk modell om en allmän och en litterär repertoar som tillhör såväl läsaren som texten. LÄS MER

 4. 4. KONTEXT OCH UPPFATTNING : Kontextens påverkan på ljud och grafik i ett Science Fiction-spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andréa Isac Leksell Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Skräck; Science Fiction; Ljuduppfattning; Grafikuppfattning; Kontext; Narrativ;

  Sammanfattning : Studien som utförs i denna uppsats undersöker problemformuleringen “I hur stor utsträckning påverkar förutfattad information om spelsituationen uppfattningen av ljud och grafik, samt spelarens agerande, i en Science Fiction-miljö?” med hjälp utav en kort spelprototyp som artefakt. Deltagare till studien blev presenterade med en viss typ av information beroende på vilken testgrupp de placerats i. LÄS MER

 5. 5. Historiebruk som vapen : En studie om IS historiebruk i tidskrifterna Dabiq & Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2019]
  Nyckelord :is; historiebruk; religiöst historiebruk; jihad; kuffar; korsfarare; koran; hadith; dabiq; rumiyah; shia; murtadd; mushrikin;

  Sammanfattning : I den här studien presenteras undersökning som gjorts inom ramen för ett historiebruk med fokus på IS tidskrifter, där en textanalytisk undersökningsmetod har legat till grund för studien. Syftet med denna analys har varit att undersöka Islamiska statens historiebruk i tidskrifterna Dabiq och Rumiyah med tonvikt på dess motståndare. LÄS MER