Sökning: "Ellen Gyllenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Gyllenberg.

  1. 1. Hur trovärdig är den öppna influencern? - En fallstudie om trovärdigheten på Bianca Ingrossos digitala kanaler

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Ellen Gyllenberg; Greta Peetre; [2020]
    Nyckelord :Trovärdighet; Digitala kanaler; Retorik; Influencers; Bianca Ingrosso;

    Sammanfattning : Den här studien undersöker hur en influencers trovärdighet påverkas om hen visar upp positiva samt negativa aspekter av sitt liv genom olika digitala kanaler. Syftet med studien är att undersöka hur trovärdig mottagaren upplever influencers som producerar innehåll på sina digitala kanaler som består av både positiva och negativa aspekter av influencerns liv. LÄS MER