Sökning: "Emmeli Dellenbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmeli Dellenbäck.

  1. 1. Pedagogisk dokumentation : En kvalitativ studie om vad förskollärare anser att jobba med detta arbetssätt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

    Författare :Emmeli Dellenbäck; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Med denna studie ville jag ta reda på hur förskollärare arbetar med denpedagogiska dokumentationen i förskolans verksamhet. Frågeställningarna jagsökte svar på var: Hur kan arbetet med pedagogisk dokumentation se ut iförskolan? Vad anser förskollärare om arbetet med pedagogisk dokumentation,finns det några svårigheter eller möjligheter med att arbeta på detta sätt. LÄS MER