Sökning: "stabilitet i byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden stabilitet i byggnader.

 1. 1. Sn-Pb-mixtures for Perovskite Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Fanny Amanda Karolina Baumann; [2020]
  Nyckelord :Perovskite Solar Cells; PSC; Sn; Tin; Lead; Pb; FAPI; Renewable Energy; Compositional Engineering; Interfaces; Morphology; PL; Photoluminescence; Thin film stability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Perovskite research has quickly gone from non-existent to one of the biggest reseach areas in Photo- voltaics. There are still many questions to be solved regarding the stability, environmental impact, reproducible large area devices, efficiency and module fabrication cost of Perovskite Solar Cells, PSCs, before commercial up-scaling. LÄS MER

 2. 2. Eurokodens dimensioneringsmetoder för robusta bärverk under exceptionella förhållanden

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Gabriel Kridih; Rohullah Safi; [2020]
  Nyckelord :Accident load; unknown accident load; exceptional load; impact load; robustness; ductility; risk analysis; tension tie; key element; alternative load paths; progressive collapse; Olyckslast; okänd olyckslast; exceptionell last; påkörningslast; robusthet; duktilitet; riskanalys; förband; dragband; väsentliga bärverk; alternativa lastvägar; fortskridande ras;

  Sammanfattning : Denna rapport inleds med övergripande genomgång av dagens gällande regelverk, Eurokod, medförklaring av olika begrepp som är relaterade till ämnet robusthet. Det görs en genomgång av huren byggnadskonstruktör bör beakta robustheten med förslag vid olika dimensioneringssituationerenligt norm. LÄS MER

 3. 3. Global stability of high-rise buildings on foundation on piles

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Husein Dhorajiwala; Agnieszka Owczarczyk; [2018]
  Nyckelord :High-rise buildings; Tall buildings; Buckling; Global Stability; Foundation; Straight piles; Inclined piles;

  Sammanfattning : In Sweden as well as other countries the trend of building higher is more and more popular. The global stability of tall buildings is a very important aspect that has to be taken into account while designing. Foundation on piles, that is common in Sweden, reduces the global stability compared to foundation directly on bedrock. LÄS MER

 4. 4. Seismic analysis and retrofitting of an existing multi-storey building in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Matilda Muca; Celine Haikal; [2018]
  Nyckelord :Earthquakes; seismic analysis; retrofitting; frequency; multi-storey building; shear wall; steel bracing; Jordbävningar; seismisk analys; förbättring av skadade byggnader; flervånings-byggnad; skjuvvägg; stålfackverk;

  Sammanfattning : Throughout the years earthquakes are a huge concern for structures; causing losses of peoples’ lives, damages and collapse of homes. Usually, most of the buildings that collapse or have serious damages are mostly old buildings that do not fulfil any longer the updated regulations and building codes concerning seismic design. LÄS MER

 5. 5. Dynamisk dimensionering av hög träbyggnad med horisontalstabiliserande kärna av KL-trä och prefabricerade volymelement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Albin Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Apartment; wood; module; cross-laminated; wind load; wind; dynamic response; construction; vibration; sway; Flerbostadshus; trä; modul; korslimmat; vindlast; dynamisk respons; konstruktion; svängningar; vibrationer;

  Sammanfattning : Efterfrågan på höga byggnader ökar i städerna och eftersom hållbarhet är ett viktigt ämne i samhället har intresset för och användandet av trä i höga byggnader ökat de senaste åren. Träbyggnaders flexibilitet och låga vikt gör att svängningar orsakade av horisontella dynamiska vindlaster i bruksgränstillståndet kan uppfattas som störande av personer som vistas i byggnaden och därav bli styrande för dimensioneringen av byggnaden. LÄS MER