Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. "Stuck in the middle" : En studie om intern kommunikations betydelse för hållbarhet från de anställdas perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Erica Bladh; Maria Hedlund; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER