Sökning: "Erik Follin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Follin.

  1. 1. Hur mycket ska man behöva tåla? EU:s varumärkesrätt och varumärkesparodier

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Erik Follin; [2020]
    Nyckelord :immaterial rätt; EU-rätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Parodi är en uttrycksform med en dokumenterad existens som löper tillbaka till det antika Greklands dagar. Även om parodier är vanligast förekommande i relation till upphovsrättsskyddade verk, är stundtals även varumärken måltavlan för parodister. LÄS MER