Sökning: "Erik Mörtberg Westergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Mörtberg Westergren.

  1. 1. Andra rangens val, andra rangens rapportering?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Erik Westergrrn-Mörtberg; [2011-02-22]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel: Andra rangens val, andra rangens rapportering? En jämförelse avlokalrapportering från Svenska och Norska val.Författare: Erik Westergren-MörtbergKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionenför journalistik och masskommunikation vid Göteborgs UniversitetTermin: Höstterminen -10Handledare: Bengt JohanssonAntal ord: Ca 18000 ord. LÄS MER