Sökning: "Filippa Lindgren Lindgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filippa Lindgren Lindgren.

 1. 1. FRAMGÅNGSARBETE I ELEVHÄLSAN ERFARENHETER FRÅN TVÅ ELEVHÄLSOTEAMS HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE MED ELEVERS PSYKISKA HÄLSA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Öckervall; Filippa Lindgren; [2020]
  Nyckelord :building relations; child and adolescent mental health; emotional and social learning; mental health promotion and preventive work;

  Sammanfattning : Skolan är en viktig arena för att främja barn och ungas hälsa och utveckling, där elevhälsan utgör en central del i att uppnå god psykisk hälsa. Den här studien undersöker hur personal i elevhälsoteam från två olika skolor i Sverige framgångsrikt arbetar hälsofrämjande och förebyggande kring grundskoleelevers psykiska hälsa. LÄS MER

 2. 2.  Chatt- och SMSspråk : En jämförelse av hur elevtexter påverkas av chatt- och SMSspråk i de nationella proven i svenska 1999 och 2010 för elever i år 9

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jenny Bengtsson; Filippa Hallén Lindgren; [2010]
  Nyckelord :Chatt; chattspråk; datoranvändning; elevtexter; mobiltelefoner; smileys; SMS; SMSspråk;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med studien är att få fördjupad kunskap i elevers användande av skriftspråket och hur ny teknik gör det möjligt att vidga språket. Studien är kvalitativ och är en jämförelse av elevers uppsatser i de nationella proven i svenska 1999 och 2010. LÄS MER